ใครว่างานหนักไม่เคยฆ่าคน - วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2553