คุณภาพชีวิต

2018-12-13 15:22
เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ประกาศไม่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ PNPCA โครงการเขื่อนปากลาย ย้ำจุดยืนร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ชี้รายงานเอกสารการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของโครงการ ไม่มีความน่าเชื่อถือและไร้มาตรฐานทางวิชาการ ไม่เพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจ
2018-12-13 13:23
ศาลจังหวัดเลย สั่งเหมืองแร่ทองคำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกเหมือง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับสู่สภาพเดิมตามมาตรญานราชการ และเยียวยาค่าเสียหายผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดครอบครัวละ 104,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จำนวน 149 ครอบครัว
2018-12-12 22:31
เมื่อธุรกิจการศึกษาของสิงคโปร์จะนำโรงเรียนของตนเข้าตลาดหลักทรัพย์ น่าอัศจรรย์ที่ปฏิกิริยาของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “นักการศึกษา” เป็นไปในทางเดียวกัน คือต่อต้านคัดค้าน แต่ไม่ได้ต่อต้านคัดค้านที่คุณภาพของการศึกษา เพราะโรงเรียนสิงคโปร์ดังกล่าวได้เปิดดำเนินการในเมืองไทยอยู่แล้ว ซ้ำยังมีโรงเรียนเอกชนบางแห่งของคนไทยโฆษณาด้วยว่าใช้หลักสูตรของสิงคโปร์ในการสอน
2018-12-12 22:02
รำลึกครบรอบ 6 ปี การหายตัวไปของสมบัด สมพอน นักกิจกรรมชาวลาวที่ถูกอุ้มหายกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ภรรยาสมบัดระบุ ครอบครัวต้องผู้สูญหายต้องทำให้เรื่องราวเหยื่อคงอยู่ ผู้แทนจากกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนเผย ปี 2523-2557 นักสิทธิฯ อาเซียนหายตัวพันกว่าราย ส่วนมากยังไม่ได้รับการไขคดี เสนอให้ภูมิภาคมีเวทีสาธารณะให้เหยื่อผู้สูญหายมีที่ทางในการพูดโดยให้ภาครัฐเข้าร่วมด้วย
2018-12-12 20:47
ไทยเผยความร่วมมือการประชุมระดับสูงวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 62 ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดเตรียมร่างข้อมติ กำหนดรูปแบบการประชุม การเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม พร้อมนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประเทศต่างๆ
2018-12-12 17:00
เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พร้อมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage DAY) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ  4 ระเบียบวาระ “แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน-บริการทันตกรรม” ป้องกันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทยในสังคมยุค 4.0
2018-12-11 20:20
ศาลอาญาฝากขังฮาคิม อัล อาไรบี นักเตะชาวบาห์เรนที่ลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลีย ผู้ถูกจับกุมที่ประเทศไทย เป็นเวลา 60 วัน ทนายคัดค้านการฝากขัง เหตุไม่จำเป็น ออกหมายจับโดยมิชอบ ขอประกันตัวแต่ศาลปฏิเสธ ด้านกระทรวงการต่างประเทศระบุ แม้ไทย-บาห์เรนไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ประเทศต้นทางสามารถขอให้ส่งตัวได้ตาม พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย
2018-12-11 14:39
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการโทรคมนาคม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เทคโนโลยี 5G
2018-12-11 13:39
ไทยร่วมรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ขับเคลื่อน “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จับมือทุกภาคส่วนร่วมลงทุน หนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าสู่ปีที่ 17 ผลสำเร็จชี้ชัด “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นเครื่องมือลงทุนภาครัฐคุ้มค่า ดูแลประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิต รากฐานประเทศสู่การพัฒนายั่งยืน     

Pages