สฤณี อาชวานันทกุล

"เท่าที่เห็น คนที่ชอบสั่งให้คนอื่นหุบปากหรือใช้กำลังปิดปาก มักจะเป็นคนที่ 1. ไม่เคยคิดว่าความเห็นของคนอื่นจะมีคุณค่าอะไรได้ 2. เชื่อมั่นว่าตัวเองหรือพวกของตัวเองเก่งดีที่สุด 3. ชอบพล่าม ไม่ชอบฟัง 4. เชื่อว่าสังคมที่สงบเรียบร้อย คือสังคมที่มีแต่คนที่เห็นตรงกับตัวเอง ที่แย่ที่สุดคือคนที่เข้าข่ายทั้งสี่ข้อ"

โพสต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Sarinee Achavanuntakul 14 ก.ย. 58
https://www.facebook.com/SarineeA/posts/1232902360069931