ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2552 เรื่อง “ฉีกหน้ากากสังคมไทย”

Activity Date: 
Thu, 2009-07-16 01:00

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2552   เรื่อง “ฉีกหน้ากากสังคมไทย”
โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552  เวลา 13.00-16.00  น.
ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
สนใจสอบถาม ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง โทรศัพท์/โทรสาร 02 2186294
e-mail pec@chula.ac.th
 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
โทรศัพท์/โทรสาร 02 2186294

ในงานมีอะไรบ้าง

ในงานมีอะไรบ้าง หรือมีแต่ปาฐกถาของ อ.สุลักษณ์

ผมรู้สึกว่ามัน "ย้อนแย้ง" พิลึก ระหว่าง "อ.สุลักษณ์ 2009" กับ "อ.สุภา ศิริมานนท์"

มิรู้สินะ นี่แหละนะมาร์กซิสต์ถึงค่อยๆพร่าเลือนไป