บรรยายสาธารณะ “ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทย ในเกาหลีใต้”

Event Date: 
Friday, 23 March, 2018 - 14:00
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ “ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้” วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่
http://socanth.tu.ac.th/news/risk-thai-labor-in-south-korea/