หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย

Event Date: 
Friday, 29 June, 2018 - 13:00

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
(Center of Research on Inequality and Social Policy: CRISP)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สกว. กำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ

หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย”

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมีวิทยากร ดังนี้:

1. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย

3. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

และดำเนินรายการโดย

อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

พื้นที่ประชาสัมพันธ์