เวทีเสวนา“ต้องช่วยอย่างไร เมื่อหัวใจหยุดเต้น”

Event Date: 
Monday, 16 July, 2018 - 10:00
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคมเวลา10.00 น. ที่ชั้น 5 ห้องการ์เดนท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
 
ร่วมพูดคุยโดย
 
·     ศ.เกียรติคุณนพ.สันต์  หัตถีรัตน์นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย:ช่วยผู้อื่นและตนเองอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉิน
 
·     เปิดใจ5พลเมืองดีทำCPRช่วยคนหัวใจหยุดเต้น
 
·     พญ.ณธิดา  สุเมธโชติเทธาและทีมศูนย์กู้ชีพ    นเรนทร: สอนวิธีการทำCPRให้กับนักข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์