แถลงข่าว ทิศทางนโยบายหลักประกันสุขภาพปี 2562 “สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีสิทธิบัตรทองปี 62”

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 09:00

แถลงข่าว

ทิศทางนโยบายหลักประกันสุขภาพปี 2562 “สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีสิทธิบัตรทองปี 62” วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.  

 

โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหาร สปสช.

1.สายด่วน สปสช.1330 สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

2.เปิดตัว Chatbot ช่วยตอบปัญหาและบอกสิทธิผู้มีสิทธิบัตรทอง

3.เปิดหน่วยรับลงทะเบียนโดยร่วมมือกับ ธกส.ในพื้นที่ กทม.

4.ลดราคาค่าโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330

5.สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์