เสวนา "สวัสดีเรามาจากโลกอนาคต: จากประชามติร่างรัฐธรรมนูญสู่การสืบทอดอำนาจหลังเลือกตั้ง"

Event Date: 
Sunday, 16 June, 2019 - 13:30

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกระสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลือกตั้งผ่านไปแล้ว เลือกนายกฯ ก็ผ่านไปแล้ว เชื่อว่าทุกท่านคงเห็นกันว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นนายกฯ ต่ออีกครั้ง หาได้เป็นเพราะ "เสียงของประชาชน" เพียงอย่างเดียวแบบที่พวกเขากล่าวอ้างไม่ แต่เพราะยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยวางระบบให้ คสช. สามารถสืบทอดอำนาจได้ผ่านการบิดเบือนกลไกการเลือกตั้งและกระบวนการรัฐสภา - รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม และมีเนื้อหาบั่นทอนอำนาจของผู้แทนประชาชน สมควรที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลง

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนา "สวัสดีเรามาจากโลกอนาคต: จากประชามติร่างรัฐธรรมนูญสู่การสืบทอดอำนาจหลังเลือกตั้ง"

มาร่วมกันย้อนทบทวนเหตุการณ์ความพยายามในการสืบทอดอำนาจ คสช. ผ่านรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และเสนอทางออกแก่สังคมด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน

กับวิทยากร:
- สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด) พรรคเกียน
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
- กรกช แสงเย็นพันธ์ สมาชิก DRG 

พิธีกร: วิรัลพัชร​ รอด​แก้ว

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์