เสวนา เรื่อง "7 ผู้สถาปนาคณะราษฎร"

Event Date: 
Friday, 1 November, 2019 - 13:00

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานซีรี่ส์เสวนา ปฏิวัติ 2475: อยากจำ VS อยากลืม/ 1932 Revolution: Remembering or Forgetting เรื่อง "7 ผู้สถาปนาคณะราษฎร"

ร่วมเสวนาโดย
-กษิดิศ อนันทนาธร
-ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
-ชัชฎา กำลังแพทย์
-ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ดำเนินรายการโดย:
ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์