เสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจ้างงานหลังโควิด"

Event Date: 
Sunday, 28 June, 2020 - 10:00

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ขอเชิญชวนติดตามการเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจ้างงานหลังโควิด"

วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้องกลายเป็นคนว่างงานหรือต้องหางานใหม่ เงินกู้ของรัฐบาลจำนวน 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและกล่าวถึงแรงงานในระบบน้อยมากทั้งที่มีความเสี่ยงตกงานสูง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับการจ้างงานและสวัสดิการสังคมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

อย่าลืมนะคะเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจ้างงานหลังโควิด" เวลา 10.00-12.00 น. ติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/voicelabour.org

พื้นที่ประชาสัมพันธ์