กระทรวงสาธารณสุข

สธ.เผยเหตุแผ่นดินไหวที่พม่าเช้านี้ แรงสั่นสะเทือนถึงหลายจังหวัดในไทย พบ 3 จังหวัด โรงพยาบาล 14 แห่งได้รับผลกระทบ ได้แก่ เชียงราย 11 แห่ง เชียงใหม่ 2 แห่ง และสกลนคร 1 แห่ง ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าว ไม่กระทบโครงสร้างหลัก ส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม เปิดบริการได้ 12 แห่ง ปิดบริการบางส่วน 2 แห่ง - นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ เชื่อระยะทางที่ห่างไกล ไม่กระทบให้โครงสร้างหลักของอาคารได้รับความเสียหาย
2023-11-17 17:41
สธ. เร่งดันการ ‘ส่งเสริมให้มีลูก’ เป็นวาระแห่งชาติ มีรัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก จ่อตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดละ 1 แห่ง คาดอีก 60 ปีไทยเหลือประชากร 33 ล้านคน
2023-10-30 17:00
สปสช.แจงแผนงานสนับสนุนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ข้อของรัฐบาล ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ รวมทั้งร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวม
2023-10-15 12:47
กสม. เสนอแนะให้ สธ. หารือความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเสนอต่อ กทม. ให้จัดบริการเชิงรุกครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)
2023-09-29 14:38
'หมอสุภัทร' โพสต์คำสั่งลับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบวินัยไม่ร้ายแรง 3 กรณีในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ระบุถูกกลั่นแกล้งไม่เลิก แม้รัฐมนตรีสาธารณสุขเปลี่ยนคนใหม่แล้ว
2023-09-22 17:51
‘เก็บตก’ วันแถลงนโยบาย ครม. เศรษฐา 1 'ศุภณัฐ' สส.ก้าวไกล อภิปรายนโยบาย สธ. กว้าง และไม่ชัดเจน ไม่ระบุรายละเอียด พร้อมแจงปัญหาของบุคลากรสาธารณสุข ขาดแคลนกำลังคน ภาระงานล้นมือ หมอไหลออกจากระบบ ค่าตอบแทนน้อย ชี้หากรักษาบุคลากรไม่ได้ ระวังนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค จะเป็นแค่คำโฆษณา
2023-09-14 15:24
ชาวบ้านบางกลอย คาใจปม รพ.แก่งกระจาน ยังไม่ชี้แจงผลสอบเจ้าหน้าที่บกพร่องในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ 'กิ๊ป' ชาวบางกลอย เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ตามที่ประชาชนสงสัยหรือไม่ ด้านเครือข่ายชนเผ่าฯ ยื่นหนังสือถึง สปสช. เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
2023-06-13 14:48
คณะทำงาน สธ. รัฐบาลประชาธิปไตย เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาภาระงานคนทำงานสาธารณสุข 'ลดลาออก ลดภาระงาน และเพิ่มบุคลากร'
2023-06-07 17:27
กระทรวงสาธารณสุข เผย 3 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2566 ไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแล้ว 1,730,976 ราย โรคที่พบสูงสุดได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตา
2023-03-31 14:39
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จ.ปราจีนบุรี รายงานผลตรวจร่างกายคนงานโรงถลุงเหล็กที่หลอมวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ไม่พบรังสีในร่างกาย แต่ยังให้ติดตามตรวจเลือดต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบระยะยาว พร้อมจัดทำแนวทางให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและคลินิกเอกชนทั่วประเทศร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยที่สงสัยอาจเกิดจากการได้รับรังสี
2023-03-20 20:04

Pages