ชนาธิป ตติยการุณวงศ์

นักวิจัยระดับภูมิภาคของแอมเนสตี้ ชี้ การศึกษาคือ “สิทธิมนุษยชน” ที่เด็กทุกคนต้องได้รับ แนะโรงเรียนทบทวนกฎระเบียบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การตัดสถานภาพความเป็นนักเรียนของหยกโดยโรงเรียนถือเป็นการละเมิดสิทธิด้านการศึกษา
2023-06-22 17:12