บัตรดี

We Watch เริ่มพบปัญหาในบางหน่วยเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแต่สามารถแก้ไขได้ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทำบัตรชาดตรงมุมกระดาษ กกต.แจงยังไม่ได้เสียหายในส่วนสาระสำคัญ เจ้าหน้าที่ในหน่วยมีอำนาจตัดสินใจแก้ไขตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ได้
2023-05-14 14:31