ภูมิทัศน์สื่อ

ทบทวนปัญหาตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้ที่จำกัดเพดานการนำเสนอเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนของสื่อ
2023-06-15 18:54
สิ่งที่ยังคงขาดไปในสนามข่าวคือการรายงานข่าวเชิงลึก หรือการรายงานสืบสวนที่ใช้ทรัพยากรมาก และมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม เพราะไม่ว่าอย่างไร การอยู่รอดให้ได้ในตลาดย่อมมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ไม่เว้นแม้แต่แวดวงข่าวสาร
2023-06-07 13:02
นอกจากเนื้อหาในสนามข่าวสารจะทวีจำนวนขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ รูปแบบของการนำเสนอเองก็ยังหลากหลายมากขึ้นด้วย ดังนั้นภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันจึงอาจไม่จำกัดอยู่เพียงสำนักข่าว แต่ยังรวมถึงตัวแสดงต่าง ๆ ที่สร้างอิทธิพลความคิดได้
2023-05-29 17:29