รัฐฉานเหนือ

กองทัพโกก้างฝ่ายปฏิปักษ์กับกองทัพพม่า MDAA ร่วมด้วยกองกำลังปะหล่อง TNLA และกองทัพอาระกัน AA เปิดปฏิบัติการหมายเลข 1027 ยึดจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจชายแดนติดประเทศจีน
2023-11-21 14:06