รัฐธรรมนูญ

อนุ กมธ.ศึกษาฯ ระบบเลือกตั้ง สสร.สภาผู้แทนราษฎร เผย 3 แนวทางการได้มาซึ่ง ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง อาจเป็นตัวแทนพื้นที่ – สัดส่วนผู้เชี่ยวชาญ – ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายทางสังคม ขณะที่ ปธ.อนุกรรมการ เกี่ยวกับแนวทางการทำประชามติ เพื่อแก้ไข รธน.ฯ เผย เตรียมแจกแบบสอบถามรับความเห็น สส. - สว. หลังเปิดสมัยประชุมสภา
2023-12-04 17:53
กลุ่ม “ประชาชนปฏิรูประบบยุติธรรม” จัดเสวนานำเสนอปัญหาในกระบวนการยุติธรรมในคดีประเภทต่างๆ ทั้งข้อหา ม.112 คดีแรงงาน และปัญหากระบวนการยุติธรรมที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ 60 ที่มีการยกเลิกสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไทยที่ต้องมีเป็นเพียงเรื่องที่รัฐ “พึงทำ” เท่านั้น
2023-10-30 18:57
สรุปความเห็น ‘ปิยบุตร’ กรณีญัตติขอให้ทำประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่และคดี 112 หลายคดีล่าสุด
2023-10-27 14:42
สภาผู้แทนราษฎรมีมติ เห็นชอบ 162 เสียง ไม่เห็นชอบ 262 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ส่งผลให้ญัตติของพรรคก้าวไกล เรื่อง ขอให้สภาฯเห็นชอบและแจ้งให้ ครม.ดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาฯ
2023-10-25 16:27
‘พริษฐ์ ก้าวไกล’ เสนอญัตติประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แจง 4 เหตุผล ขอสภาเห็นชอบ-แจ้ง ครม.ดำเนินการ ยืนยันหลักการเขียนใหม่ทั้งฉบับ-สสร.เลือกตั้งทั้งหมด มั่นใจเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย-กลไกคู่ขนานคณะกรรมการศึกษาฯ ของรัฐบาล
2023-10-25 12:51
“ภูมิธรรม” แต่งตั้งบุคคลร่วมอนุกรรมการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ 2 ชุด  คาดมีผลศึกษาการทำประชามติภายในธันวาคมนี้เสนอ กกต.ต้นปีหน้า แต่ต้องตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งให้ประหยัดที่สุด
2023-10-17 13:34
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมเวทีสมัชชาคนจน วาระ 50 ปี 14 ตุลาฯ 'ยังตามหารัฐธรรมนูญใหม่' ย้ำจุดยืนรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงต้องเขียนโดย สสร. จากการเลือกตั้งทางตรงทั้งหมด-ทำใหม่ทั้งฉบับแก้ได้ทุกหมวดมาตรา ชี้หากกรรมการศึกษาฯ ยืนยันหลักการนี้ ก้าวไกลพร้อมร่วมหารือ
2023-10-16 02:07
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หนึ่งในสมาชิกกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ ยื่นคำถามเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100เปอร์เซ็นต์ เพื่อประเมินความคาดหวังต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้ง 35 คน และทิศทางต่อจากนี้ของกลุ่ม conforall จะทำอย่างไรต่อไป
2023-10-05 19:57
สมาคมทนายฯ ชี้ปมขัดแย้งไล่หมอพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์ มาจากรัฐธรรมนูญที่บิดเบือนอำนาจ ประชาชน แนะเร่งกระบวนการเพื่อให้ประชาชนได้มีรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นเองบังคับใช้โดยเร็วที่สุด คืนความถูกต้องและความชอบธรรม คืนสิทธิทางการเมืองให้กับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ ด้าน สว.สมชาย กมธ.สิทธิฯ ร่างคำฟ้องส่งเรื่องถึงนายกฯ-รัฐบาลไอซ์แลนด์
2023-10-03 18:06
'สน.ดุสิต' ย้ำ 'พีมูฟ' ต้องยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบภายใน 16.00 น. หลังพีมูฟ ปักหลักขอเจอนายกรัฐมนตรี ดันนโยบาย 9 ด้านลดความเหลื่อมล้ำ ด้านผู้ชุมนุมไม่ถอย จะอยู่จนกว่าได้พบเศรษฐา 
2023-10-03 15:49
‘พริษฐ์’ ตั้งคำถามต่อแนวทางคณะกรรมการศึกษาประชามติรัฐธรรมนูญ แม้รัฐบาลยืนยันกรอบเวลาทำงานไม่เกิน 3-4 เดือน แต่ยังขาดความชัดเจนใน 3 ประเด็น องค์ประกอบ-ขอบเขต-คำถามประชามติ
2023-09-21 21:24
ย้อนดู เมื่อ 'ชลน่าน' มาบอกไม่เคย 'สัญญาว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะยุบสภา' แต่แถลงพรรคเพื่อไทยแยกทางกับก้าวไกลเมื่อวันที่ 2 ส.ค.ระบุชัดว่าหลังจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จ "จะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" และที่สำคัญจะเริ่มจากมติ ครม.ในการประชุมครั้งแรก ให้มีการทำประชามติ และจัดตั้ง สสร.
2023-09-16 00:27
'เศรษฐา' เผยผลประชุม ครม. ให้'ภูมิธรรม' เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้ง 'คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ' ปมแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ ระบุ 1 ม.ค.67 เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ นอกจากนี้ ครม. มีมติ ลดค่าไฟฟ้า จาก 4.45 บาท เหลือ  4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง  ส่วนดีเซลลดให้ราคาต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยจะเริ่มได้ในวันที่ 20 ก.ย.นี้  
2023-09-13 13:44
ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก ประจำปี 2566 ตั้งโจทย์ ส.ส. ถือหุ้นสื่อต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ คล้ายกรณี ‘พิธา’ ธงคำตอบเฉลย ถือหุ้นสื่อ ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3)
2023-08-31 14:23
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล สมาชิก #conforall ยื่น 205,739 รายชื่อ ที่ล่ามาในระยะเวลาเพียง 3 วัน เสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นำคำถามประชามติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน” ไปใช้ในการทำประชามติ ที่จะมาถึงเพื่อเปิดทางไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งฉบับ ตามที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้เป็นนโยบายในช่วงการเลือกตั้ง 2566
2023-08-28 23:33
กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือถึง ‘พท.’ เสนอคำถามประชามติ ร่าง รธน.ฉบับใหม่ทั้งฉบับ ยกร่างผ่าน สสร. 100% ด้าน ‘ชูศักดิ์’ รอง หน.เพื่อไทย ชงทำประชามติสอบถามความต้องการ ปชช. 2 คำถาม ได้แก่ 1.ประสงค์จะมี รธน.ฉบับใหม่หรือไม่ และ 2. จะมีการเลือกตั้ง สสร. มายกร่างหรือไม่ ถ้าผ่านได้ เชื่อราบรื่น
2023-08-28 19:03
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการเผยผลสำรวจ 56.8% เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ คสช. 2560 เป็นเผด็จการ ขณะที่ 12.96% มองว่า มีความเป็นประชาธิปไตย โดยที่ภาคใต้เป็นภาคที่มีผู้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยสูงกว่าภาคอื่นๆ
2023-08-03 15:47
'อรรถจักร์' นักวิชาการ ปวศ. ส่ง จม.เปิดผนึกจี้ 'วันนอร์' ปธ.สภาฯ เร่งแก้ไขความผิดพลาดผลลงมติเมื่อ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ไม่เสนอ 'พิธา' เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 เป็นญัตติซ้ำ เนื่องจากขัด รธน. ทำให้ข้อบังคับการประชุมฯ สูงกว่า กม.สูงสุดของประเทศ
2023-07-21 01:57
"กัณวีร์" ย้ำเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ย่อมทำได้ตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับที่ไม่อาจลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขาได้
2023-07-18 19:20

Pages