รับเพื่อนใหม่

2013-06-18 00:32
เมื่อ VTR ประจำมหาวิทยาลัยถูกฉาย ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยแผ่กระฉ่อน คำว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วถูกประกาศก้อง นักศึกษาปรบมือรัว ๆ น้ำตาจะไหล พร้อมกับภาพจินตนาการที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพวกเธอตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ ที่นี้ทุกชั้นปีจะเสมอภาคด้วยคำว่า “รับเพื่อนใหม่” แต่ทว่าความจริงแล้วไม่เลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ติดป้ายตน (label) ว่าเป็นดินแดนประชาธิปไตย ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของประชาชนและสังคม แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วย “ความกระหายในอำนาจ” ที่พร้อมจะลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายใต้นามของ “เสรีภาพ”
Subscribe to รับเพื่อนใหม่