รายงานการเงินแผ่นดิน

2018-08-19 15:22
หลัง 'เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ' จี้ ก. คลัง แจงไร้ผลขาดทุนโครงการจำนำข้าวในรายงานการเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางเผยเป็นการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม ขณะที่ ธ.ก.ส.เป็นผู้ทำบัญชีเพื่อแสดงต่อรัฐบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ
Subscribe to รายงานการเงินแผ่นดิน