หมายเหตุประเพทไทย

พูดถึงประเด็นเสรีภาพในการพูดแบบเบ็ดเสร็จ (Free Speech Absolutism) ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในโลกตะวันตก ว่ามีทั้งข้อสนับสนุนและข้อท้วงติงอย่างไร รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
2024-02-18 17:29
หมายเหตุประเพทไทย [LIVE] สัปดาห์นี้ พูดถึงสถานะของเอกสารชุด “ปรีดี พนมยงค์” ที่หอคลังจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส จากเอกสารในหอจดหมายเหตุ ได้ถูกให้ความหมายใหม่กลายเป็นตำนาน จดหมายลับ บันทึกลับ และมีมสูตรอาหารได้อย่างไร?
2024-01-20 21:30
สำรวจวัฒนธรรมการแกล้งเพื่อน เส้นแบ่งระหว่างการเย้าแหย่และการข่มเหงรังแกเป็นไปอย่างไร ปฏิกิริยาจากครูในโรงเรียนเมื่อทราบว่ามีการแกล้ง และชวนคิดว่าจะทำอย่างไรหากวัฒนธรรมการแกล้งถูกนิยามความหมายแตกต่างออกไปในแต่ละคน ในแต่ละสังคม การแกล้งไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับทุกคน หากการแกล้งกลายเป็นการคุกคาม
2023-12-17 18:40
พูดถึงหนังสือ Remembering the Samsui Women แกะรอยวิธีวิทยาในการศึกษาการประกอบสร้างหญิงซามฉุ่ย จากหญิงรับจ้างในช่วงสิงคโปร์เป็นอาณานิคมให้กลายเป็นเรื่องเล่าแรงงานหญิงสร้างชาติของประเทศสิงคโปร์
2023-12-10 01:36
Eco-anxiety หรือความกังวลต่อระบบนิเวศ เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นในช่วงที่เกิดปัญหาโลกร้อน ไม่เพียงเท่านั้นทุกย่างก้าวการใช้ชีวิต ก็ยังถูกสังคมกล่อมเกลาให้ใช้ชีวิตแบบระวังโลกร้อน ตั้งแต่การใช้ถุงผ้า รักเต่าทะเล ไม่นั่งรถโดยสารควันดำ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ กินหมูปิ้งก็รู้สึกผิด ฯลฯ ความวิตกกังวลเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ภาวะ Eco-anxiety
2023-12-03 15:51
พาย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 2550 เพื่อสำรวจว่ามีปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจใดบ้าง อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสภาพยนตร์อีสานบูมระลอกล่าสุด
2023-11-26 21:06
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พูดถึงวิชา “สิงคโปร์ศึกษา” หรือ Singapore Studies ซึ่งเป็นการใช้กรอบทฤษฎีสังคมวิทยาเพื่อศึกษาสังคมสิงคโปร์ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่สำคัญอย่างรัฐและสังคมด้วย
2023-11-19 21:32
พูดถึงแนวคิด “เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย” ที่เริ่มในละติดอเมริกาช่วงทศวรรษ 1960-1970 ซึ่งเสนอว่าแนวคิดทางศาสนาก็สามารถต่อสู้กับการกดขี่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เช่นกัน
2023-11-12 19:28
พูดถึง “Onomatopoeia” หรือสัทพจน์ หรือคำประเภทที่ใช้เลียนเสียงในธรรมชาติ เช่น เสียงตู้ม เสียงคำราม ฯลฯ โดยคำสัทพจน์เหล่านี้แพร่หลายมากขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของนิยายภาพหรือการ์ตูน และยิ่งมีความสลับซับซ้อนเมื่อคำเลียนเสียงธรรมชาติเหล่านั้นถูกแปลจากภาษาต้นฉบับ ไปอีกหลายๆ ภาษา
2023-10-29 21:44
พูดคุยกับ อภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ร่วมก่อตั้ง Beach for Life กับเส้นทางอันยาวนานกว่า 10 ปี ของการรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นขยายตัวอย่างมากหลัง 22 ธันวาคม 2556 ที่สำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถอด “กำแพงกันคลื่น” ออกจากโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
2023-10-08 20:27

Pages