RCEP

2018-07-26 04:20
สัมมนาคู่ขนานเวทีเจรจาการค้าเสรี 16 ประเทศ 'RCEP' ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ห่วงเจรจา RCEP ขยายการผูกขาดข้อมูลทางยาและสิทธิบัตรยา ระยะยาวจะเพิ่มต้นทุนทางการแพทย์-สร้างภาระให้ผู้ป่วย ขณะที่ไบโอไทยจับตาอนุสัญญา UPOV1991 หวั่นบรรษัทผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืช สิ่งที่ควรเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จะกลายเป็นทรัพย์สินบริษัท
2018-07-25 12:12
หากจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงการพัฒนาสิทธิผู้หญิง สิทธิแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม การปฏิรุปที่ดินเพื่อการคุ้มครองสิทธิของชาวนา การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือแม้กระทั่งสิทธิพื้นฐานด้านประชาธิปไตย คงต้องบอกว่ายังมีอะไรให้ทำอีกมากมายในประเทศไทย กฎหมายและนโยบายใหม่ๆ จะต้องเรียกร้องให้นายจ้าง นักลงทุน และคนรวยมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อประเด็นที่กล่าวมา และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทย การกระทำใดก็ตามที่จะเป็นการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้น
2018-07-24 14:13
สัมมนาคู่ขนานเวทีเจรจาการค้าเสรี 16 ประเทศ 'RCEP' ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 'กรรณิการ์ กิจติเวชกุล' ชวนจับตาวงเจรจา RCEP แนะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพราะสัญญาการค้าเสรีที่ผ่านมาคนเล็กคนน้อยเดือดร้อนแบบไม่ทันตั้งตัว ขณะที่บรรษัท 'นกรู้' + คนวงในได้ประโยชน์ พร้อมแสดงความกังวล "กลไกระงับข้อพิพาทรัฐและเอกชน" หรือ ISDS ชี้เป็นมรดกตกค้างยุคอาณานิคม บรรษัทฟ้องรัฐบาลแบบลับได้ ที่สำคัญนโยบายที่เคยปกป้องประชาชนอาจกลายเป็นการละเมิด "สิทธินักลงทุน"
2018-07-21 12:15
ชี้ข้อตกลงการค้าอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งการเข้าร่วมหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลกระทบทั้งเรื่องยาในระบบหลักประกันฯ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สิทธิพลเมือง สิทธิส่วนบุคคล ระบุ ‘รัฐบาลรัฐประหาร’ ไม่มีหน้าที่และความชอบธรรมตกลงการค้าเสรีที่มีผลไปชั่วลูกชั่วหลาน
2018-07-11 01:12
จับตาก่อนถึงวันประชุมการค้าพหุพาคี 16 ประเทศ RCEP ที่กรุงเทพฯ หวั่นผลประโยชน์นักลงทุน นำหน้าประโยชน์สาธารณะ จับตากลไกระงับข้อพิพาทรัฐ-เอกชน "ISDS" ที่คุ้มครองนักลงทุนข้ามชาติ เอื้อต่อเอกชนมากกว่ารัฐ
2018-06-20 17:28
ข้อห่วงกังวลเรื่องความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ไทยร่วมเจรจาพร้อมกับ 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนกรกฎาคมนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยของภูมิภาค 420 ล้านคน ทั้งในเรื่องการกว้านซื้อและเวนคืนที่ดินขนาดใหญ่ เมล็ดพันธุ์ในมือบรรษัท ความไม่มั่นคงของเกษตรกรรายย่อยและธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งการใช้สารเคมีในไร่นาจะพุ่งสูงขึ้น
2017-01-24 14:41
TPP ข้อตกลงใหญ่ที่ภาคประชาชนไทยกังวลปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองการลงทุนที่จะกระทบนโยบายสาธารณะมาถึงคราวหยุดชะงักเมื่อสหรัฐถอนตัว แต่ทางการไทยก็เตรียมเจรจากรอบความตกลงอื่นที่สาธารณชนยังต้องจับตามอง เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีใหม่หมาดที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อ 3 วันก่อน ก็เริ่มต้นดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ด้วยการลงนามในคำสั่งพิเศษ ถอนสหรัฐฯ ออกจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP)
2016-09-01 19:51
1 ก.ย. 2559 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อชท์ – FTA Watch) เปิดเผยถึงความไม่พอใจของภาคประชาสังคมทั่วเอเชียต่อการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ปิดลับและขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้เพียงกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม ทำให้ภาคประชาสังคมในระดับสากล ภูมิภาคและระดับประเทศ 64 องค์กรได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงข้อกังวลและท้วงติงเรื่องดังกล่าวส่งถึงรัฐบาล 16 ประเทศที่เจรจา
2016-08-04 16:22
ภาคประชาสังคม 16 ชาติออกแถลงการณ์ ต้านหนักการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP หรือ ASEAN+6) ว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชนและรัฐ (ISDS) และขอให้เจรจาเปิดเผย เปิดการมีส่วนร่วม
2015-02-12 18:30
เครือข่ายสุขภาพในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกห่วงประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองการลงทุน เรียกร้องให้ประเทศที่ร่วมเจรจาปกป้องระบบสาธารณสุขและการเข้าถึงยา ในการเจรจา RCEP รอบที่ 7 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้ ภาพประกอบจาก Ano Lobb

Pages

Subscribe to RCEP