ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีหนัก บ้านพังกว่า700 รอความช่วยเหลือ


เสียหายหนัก – หญิงสาวชาวบ้านดาโต๊ะ บนแหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
กับซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นและลมพายุพัดกระหน่ำ
เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
(ภาพโดยเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายประชาสังคม)

....

นางสาวละม้าย มานะการ เจ้าหน้าที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น หรือ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายประชาสังคม เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและลมพายุในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา และการช่วยเหลือล่าสุดว่า มีความเสียหายเป็นวงกว้าง ชาวบ้านยังประสบกับความยากลำบาก โดยเฉพาะบ้านที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ เนื่องจากไม่มีอาหาร น้ำ และที่หลับนอน

นางสาวละม้าย กล่าวว่า ตอนนี้ น่าจะเข้าถึงทุกพื้นที่แล้ว โดยข้อมูลการสำรวจล่าสุด พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 723 หลัง โดยเสียหายทั้งหลัง 26 หลัง และเรือประมงได้รับความเสียหายอีกหลายร้อยลำ เมื่อแยกพื้นที่ความเสียหายรอบอ่าวปัตตานี มีดังนี้

พื้นที่บ้านบางตาวา ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีบ้านเรือนเสียหาย 284 หลังคาเรือน โดยเสียหายทั้งหลังจำนวน 5 หลัง ทางองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บางตาวา ให้ความช่วยเหลือโดยมอบกระเบื้องมุงหลังคาแล้ว รวม 200 แผ่น

พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเสียหายบางส่วน 70 - 80 หลังคาเรือน ทางอบต.บางตาวา ได้มอบกระเบื้องและสังกะสีแล้ว ส่วนเรือประมงในพื้นที่หมู่ที่ 1 เสียหาย 32 ลำ

พื้นที่หมู่ที่ 2 เสียหาย 17 หลังคาเรือน โรงเรียนบ้านบางตาวาพังเสียหายทั้งหมด 4 อาคาร ชาวบ้านได้รับถุงยังชีพพระราชทาน 130 ถุงต่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บ้านเรือนเสียหาย 32 หลังคาเรือน เรือเสียหายประมาณ 100 ลำ ส่วนความต้องการทางตำบลแหลมโพธิ์ ต้องการเตาแก๊ซ ถังแก๊ซและชุดเครื่องครัว 20 ชุด เนื่องจากขาดอุปกรณ์ทำอาหาร

พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ บ้านเสียหายทั้งหลัง 4 หลัง เสียหายบางส่วน 50 หลัง

พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 6 หลัง เสียหายบางส่วน 150 หลังคาเรือน

บ้านบางปลาหมอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 10 หลังคาเรือน

หมู่ที่ 1 ชุมชนปาตา ตำบลตันหยงลูโล๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี บ้านเรือนเสียหาย 30 หลังคาเรือน โดยมี 14 หลังที่เสียหายทั้งหลัง ส่วนเรือประมงได้รับความเสียหายหลายสิบลำ

หมู่ที่ 7 บ้านลุ่ม ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บ้านเรือนเสียหาย 10 หลังคาเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านปาตาบาระ ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี บ้านเรือนเสียหาย 20 หลังคาเรือนเรือประมงได้รับความเสียหาย

บ้านละหาร ตำบลปะเสยาวอ บ้านเรือนเสียหายมาก 2 หลังคาเรือน

หมู่ที่ 5 บ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี บ้านเสียหายหนัก 1 หลัง น้ำท่วมขังบ้านเรือน 240 หลัง

หมู่ที่ 1 บ้านท่ากำชำ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก บ้านเสียหายหนัก 1 หลัง บ้านเสียหายบางส่วน 48 หลัง

นอกจากนี้ ยังมีที่ถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ พื้นที่บ้านจางา ตำบลปะกาฮารัง มีบ้านที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 200 หลังคาเรือน ชุมชนตะลุโบะ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 80 หลังคาเรือน ชุมชนริมคลอง 200 หลังคาเรือน หมู่ที่ 2 บ้านปลาหมอ ตำบลรูสะมิแล 10 หลังคาเรือน หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 300 หลังคาเรือน

ในพื้นที่ อำเภอหนองจิก โรงเรียนบ้านบางตาวา และบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง 350 หลังคาเรือน บ้านใหม่ ตำบล เกาะเปาะ อำเภอ 100 หลังคาเรือน บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโง 100 หลังคาเรือน โรงเรียนยาบีและบ้านใกล้เคียง 100 หลังคาเรือน

นางสาวละม้าย เปิดเผยด้วยว่า ส่วนความช่วยเหลือขณะนี้เริ่มมีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาบ้างแล้ว โดยจุดแรกที่ได้รับความช่วยเหลือคือพื้นที่บ้านบานา ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จุดที่สองคือบ้านดาโต๊ะ เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ยังชีพ รวมทั้งความช่วยเหลือในเบื้องต้นจากทหารที่อยู่ในพื้นและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีวะปัตตานี ได้ลงไปช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแล้ว

ขณะที่ต้องการของผู้ประสบภัยขณะนี้คือ ต้องการอาหาร น้ำ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เช่น เตาแก๊ซ เนื่องจากเครื่องครัวหายไปกับน้ำท่วม เสื้อผ้าและเครื่องยังชีพอื่นๆ อีกเกือบ 2,000 ชุด รวมทั้งความต้องการซ่อมเรือ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหากินหลัก แต่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

“ชาวบ้านในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก 2 อย่าง คือ ถ้าไม่ประมงหากินอยู่กับทะเลก็ไปมาเลย์ ทำงานที่นั่น แต่ตอนนี้ไม่สามารถลงทะเลได้แล้ว เพราะเรือพังสายหายมาก ทั้งเครื่องยนต์หรือไม้กระดานเรือ ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งหน่วยงานที่น่าจะช่วยได้ คือ กรมประมง”นางสาวละม้าย กล่าว

“ส่วนบ้านที่เสียหาย ก็น่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างไรก็ตามตนได้ประสานไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) หรือ พอช.ให้มาช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว ซึ่งทาง พอช.แจ้งว่า ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว”นางสาวละม้าย กล่าว

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์