TCIJ: ทบทวนร่าง “แผนแม่บทโลกร้อน” เวทีแรกที่ทุ่งสง ชี้ “ผู้ก่อปัญหา” ต้องรับผิดชอบ

จากรณีการคัดค้าน “(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2562” ของเครือข่ายภาคประชาชนด้วยเหตุผลที่ว่า ภาครัฐจัดทำร่างแผนแม่บทฯ โดยคิดเอง เขียนเอง จัดสรรงบกันเอง ไม่มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นับจากเมื่อวันที่ 25 ส.ค.53 ภาคประชาชนในภาคใต้ 16 องค์กรนัดหมายกันล้มเวทีนำเสนอแผนแม่บทลดโลกร้อน จากนั้นภาคประชาชน 31 องค์กรทั่วประเทศ ได้มีหนังสือถึงนายกรับมนตรี เพื่อนำไปสู่การจัดกระบวนการยกร่างใหม่ที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน บรรยากาศเวที “การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.54 วานนี้ (20 มิ.ย.54) มีการจัดเวที “การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ที่ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน โดยจากนี้จะมีการจัดเวทีในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ วันที่ 23 มิ.ย.54 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 27 มิ.ย.54 ที่ จ.พิษณุโลก 30 มิ.ย.54 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6 ก.ค.54 ที่ จ.ขอนแก่น และวันที่ 11 ก.ค.54 ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคประชาชนที่เข้าร่วมในเวทีนี้ประกอบด้วย เครือข่ายคนรักษ์หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช, เครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินลุ่มน้ำปากพนัง, เครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำปากพนัง, เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล, เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด, สมาคมผู้บริโภค จ.สงขลา, ศูนย์เรียนรู้วิธีธรรมชาติ เพื่อชุมชน (จะนะ), เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ฯ, เครือข่ายผู้บริโภคสุราษฎร์ฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ, กลุ่มทะเลสาบสงขลา, สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย,โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา, องค์กรพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติ และคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วม กำหนดการเวทีในช่วงเช้า ตัวแทนจาก สผ.ได้ทำการการชี้แจงความเป็นมาและนำเสนอองค์ประกอบของแผนแม่บทฯ จากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลและแนวทางของภาคประชาชน โดยผู้แทน 3 คน ได้แก่ จักรชัย โฉมทองดี คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม, ศยามล ไกยูรวงศ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา และ วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ผู้แทนภาคประชาชน นำเสนอเจตนารมณ์ ประกอบด้วย ศยามล ไกยูรวงศ์, จักรชัย โฉมทองดี, วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผู้แทนภาคประชาชน ได้นำเสนอเจตนารมณ์ของภาคประชาชน 6 ข้อ คือ 1.ผู้ที่ก่อปัญหา (ภาคอุตสาหกรรม) ต้องรับผิดชอบ2.ประเทศไทยต้องตั้งเป้าหมายในการควบคุม หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ชัดเจน3.ปรับแผนพัฒนาพลังงาน ให้เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน4.สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์5.รัฐต้องยอมรับสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในการอาศัย และจัดการทรัพยากรจากป่า อย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์6.แนวทางการพัฒนาของรัฐส่งผลเชิงลบต่อความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน ดังนั้น รัฐจะต้องสนับสนุนและสร้างกลไกการตั้งรับปรับตัวอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที อีกทั้งยังมีการระบุด้วยว่า หลังจากนี้ ภาคประชาชนโดยคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม จะติดตามดูร่างแผนแม่บทฉบับใหม่ และผลักดันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาคประชาชน ต่อไป ทั้งนี้ “แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2562” เป็นผลต่อเนื่องมาจากการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551 - 2555 โดย สผ.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ และได้มอบหมายให้สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ทำการศึกษา และร่างฯ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2552 มีงบประมาณเบื้องต้นรวม 9,942 ล้านบาท ภาคประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม การระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ พลังงานและอุตสาหกรรม, ทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน ประมง, เกษตร และผู้บริโภค ในช่วงบ่าย ภาพโดย: Bandita Hari ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท