1%Effect:สนพ.นักอ่าน นักศึกษาล่ารายชื่อค้านซีเอ็ด,อมรินทร์กินรวบวงการหนังสือ

ภาพโดย ทองธัช เทพารักษ์

สำนักพิมพ์รายย่อย,นักเขียน,นักอ่าน นักศึกษาล่ารายชื่อค้านซีเอ็ดอัมรินทร์เรียกค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า1%จากราคาปก กรรมาธิการ สภาผู้แทน.ออกตัวรับลูกเป็นคนกลางตั้งโต๊ะเจรจา

5 กรกฎาคม 2555 ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 2บริษัทผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริษัท ได้ออกจดหมายร่วมกันส่งไปถึงสำนักพิมพ์และบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือต่างๆ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้าในอัตรา 1% ของมูลค่าหนังสือที่ส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าของบริษัททั้งสอง โดยอ้างว่าต้นทุนการทำธุรกิจที่สูงขึ้นจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของรัฐบาล บริษัทจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อชดเชย

หลังจากที่ข่าวการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ทำให้กลุ่มสำนักพิมพ์ต่างๆเกิดการตื่นตัว คัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียม และได้มีการเจรจา ระหว่างตัวแทนของบริษัทซีเอ็ดและอมรินทร์ ตัวแทนจากชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ และตัวแทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีมติให้ระงับการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ตอนแรกกำหนดจะเริ่มเก็บในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ออกไปก่อน และให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกัน(ตามลิงค์)

ด้านคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร อันมีนายวัชระ เพชรทอง เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ติดต่อผ่านนายวชิระ บัวสนธ์ สำนักพิมพ์สามัญชน โดยได้นัดวันเจรจาเป็นวันที่14สิงหาคม2555 ณ อาคารรัฐสภา โดยทางคณะกรรมาธิการได้เชิญมีทั้งตัวแทนจากทางซีเอ็ด นายอินทร์ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กฤษฎีกา อัยการสูงสุด กระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็กเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

ขณะเดียวกันกลุ่มสำนักพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยต่อกรณีดังกล่าวก็ได้ออกจดหมายเปิดผนึกชี้ว่ามาตรการดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจหนังสือและผู้อ่าน โดยชี้ให้เห็นถึงที่มาว่าเกิดจากการที่ทางซีเอ็ดและอัมรินทร์ำธุรกิจทั้งในด้านการพิมพ์ สายส่งและร้านหนังสือ เสมือนว่าสวมหมวกหลยใบ ในจดหมายดังกล่าวยังได้รณรงค์ล่ารายชื่อคัดค้านมาตรการ1% โดยมีสำนักพิมพ์ขนาดเล็กและนักอ่านเข้าร่วมลงชื่อจำนวนหนึ่ง(ตามลิงค์)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

แถลงการณ์คัดค้าน
กรณีซีเอ็ดและนายอินทร์ เรียกเก็บ 1%

เรียน ผู้อ่าน เพื่อนสำนักพิมพ์ และผู้ประกอบการร้านหนังสือ

สืบเนื่องจากจดหมายของผู้ประกอบการร้านหนังสือซีเอ็ดและนายอินทร์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่มีใจความระบุว่าจะมีมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Fee) 1% จากมูลค่าส่งสินค้าราคาปกของทุกใบส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และต่อมาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมีมติให้เลื่อนมาตรการดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณานั้น

เรา - ผู้ลงนามท้ายแถลงการณ์ ขอแสดงเจตนารมณ์และข้อเสนอต่อปัญหาข้างต้น ดังนี้

1.เราขอคัดค้านมาตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ 1% ของผู้ประกอบการร้านหนังสือทั้งสองโดยเด็ดขาด ด้วยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของธุรกิจหนังสือโดยตรง หากยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้อ่านอย่างไม่ต้องสงสัย การอ้างเหตุผลเรื่องการแบกรับภาระค่าแรงที่เพิ่มขึ้นของร้านหนังสือทั้งสองไม่มีความชอบธรรมพอที่จะมาซัดทอดภาระให้สำนักพิมพ์และผลักภาระให้ต่อเนื่องไปถึงผู้อ่าน เพราะทุกฝ่ายล้วนต้องมีความรับผิดชอบต่อค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมไม่ต่างกันทั้งสังคมอยู่แล้ว

2.เราขอเสนอว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการร้านหนังสือทั้งสองควรพิจารณาก่อนที่จะมายื่นเงื่อนไขมาตรการเก็บเงิน หรือเงื่อนไขต่างๆ เพื่อความเติบโตทางธุรกิจของตนเอง คือการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร้านหนังสือตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดประเภทหมวดหมู่หนังสือที่ทั้งไม่เป็นระบบและทั้งผิดพลาด รวมถึงเกณฑ์การเลือกวางหนังสือที่ไม่เปิดกว้าง ไม่หลากหลาย ทั้งที่เป็นผลมาจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของการสวมหมวกหลายใบระหว่างร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย และปัญหาทัศนคติที่เลือกปฏิบัติและกีดกันเนื้อหาของหนังสือบางประเภทตามอำเภอใจ กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

เรา - ในนามสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสืออย่างต่อเนื่องจริงจัง และเชื่อในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่มีคุณภาพ ขอยืนยันในทางหลักการว่า การประกอบธุรกิจหนังสือ ไม่ใช่การทำมาหากินกับหนังสือเพียงอย่างเดียว หากยังต้องมีสำนึกว่าธุรกิจนี้ย่อมส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเติบโตทางความคิดของผู้คนในสังคมด้วย เราหวังจะเห็นการเติบโตของธุรกิจหนังสือในทิศทางที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในโครงสร้างของระบบนี้

ด้วยความไม่นับถือต่อหลักการที่บิดเบี้ยวและไม่เป็นธรรม

ลงชื่อท้ายแถลงการณ์

ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์อ่าน
นิวัติ พุทธประสาท บรรณาธิการสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
ปราบดา หยุ่น บรรณาธิการสำนักหนังสือไต้ฝุ่น
ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล บรรณาธิการสำนักพิมพ์สมมติ
.........(มีต่อ ตามลิงค์ด้านล่าง)

 

ที่มา: แถลงการณ์คัดค้าน กรณีซีเอ็ดและนายอินทร์ เรียกเก็บ 1%

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

ขณะเดียวกัน นิสิตนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคมอาทิ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ( สนนท.)ก็ได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกในนามเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้รักการอ่านล่ารายชื่อเช่นกันโดยชี้ว่าเป็นเจตนาในการผูกขาดตลาดทางปัญญาหนังสือบีบให้ สนพ.ขนาดเล็กปิดตัวลง ขาดความหลากหลายทำให้ประชาชนมีทางเลือกน้อยลงในการเลือกอ่านหนังสือ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

แถลงการณ์ คัดค้านกรณีร้านหนังสือซีเอ็ดและนายอินทร์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า 1%

สืบเนื่องจากสองผู้ประกอบการร้านหนังสือ ซีเอ็ดและนายอินทร์ ออกจดหมายลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ถึงผู้เกี่ยวข้อง โดยสาระสำคัญกล่าวไว้ว่า บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า 1% จากราคาปกหนังสือของทุกใบสั่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป
ต่อมาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ได้ข้อสรุปว่า ทางบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ได้ยินยอมทำตามมติของทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยได้ ชะลอการเก็บค่าธรรมเนียม ตามจดหมายฉบับดังกล่าวออกไปก่อน และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหาข้อสรุปถึงทางออกที่จะลงตัวที่สุดภายใน 1 เดือน

มาตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า 1% ของสองผู้ประกอบการร้านหนังสือ ซีเอ็ดและนายอินทร์ เป็นจุดเริ่มต้นของการผูกขาดระบบตลาดทางปัญญาในประเทศ และส่งผลกระทบต่อผู้แสวงหาปัญญาความรู้โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาโดยอ้างเรื่องการแบกรับภาระต้นทุนของแรงงานที่เพิ่มขึ้น การผลักภาระดังกล่าวให้แก่สำนักพิมพ์ อาจส่งผลให้สำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถแบกรับเงิน 1% จากราคาปกทุกใบสั่งสินค้า ไม่มีช่องทางการขายหนังสือจนกระทั่งต้องปิดตัวลง ประเด็นดังกล่าวทำให้ความหลากหลายของตลาดปัญญาถูกผูกขาดโดยมีเพียงหนังสือของสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ทำให้เยาวชนถูกครอบงำทางความคิดจากตัวเลือกที่น้อยนิด และทำให้ราคาหนังสือเพิ่มขึ้นโดยปริยาย ส่งผลต่อการเข้าถึงตลาดทางปัญญาของนักศึกษาผู้ไม่มีรายได้ ทั้งสิ้นมาตรการดังกล่าวส่งต่อการพัฒนาสติปํญญาคนในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของการพัฒนาชาติต่อไป

เราในนามของเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้รักการอ่าน มีข้อเสนอดังนี้

1 ขอให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า 1%
2 ขอสนับสนุนร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในวงการธุรกิจหนังสือ

ลงชื่อท้ายแถลงการณ์
หมายเหตุ : ลงชื่อได้ทั้งในนามบุคคลและกลุ่ม

นาย พรชัย ยวนยี เลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)
นาย ธวัชร์ ดำแก้ว เลขาธิการศุนย์ประสานงานเยาวขนเพื่อสังคมประชาธิปไตย(YPD)
นาย ปณิธาน ผัสสะผล กลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย ศักดิ์รพี รินสาร ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย เจียระไน นะแส กลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย ธัชพงศ์ แกดำ ซุ้มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาว จุฑามาศ ชัยวงศ์ ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาย นคินทร์ พูนศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย ปกรณ์ อารีกุล อาสาสมัครกลุ่มเพื่อนประชาชน มหาวิทยาลัยบูรพา
............(มีต่อตามลิงค์ด้านล่าง )

 

ที่มา:แถลงการณ์เครือข่ายนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้รักการอ่าน คัดค้านกรณีร้านหนังสือซีเอ็ดและนายอินทร์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้า 1%

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

1.ไทยพับลิก้า:พฤติการณ์กีดกันและผูกขาดทางการค้าอันจะนำไปสู่การครอบงำตลาด ของซีเอ็ดและอมรินทร์

2.ชาตรี ลีศิริวิทย์: ไปประชุมที่สมาคมฯ เรื่อง 1 %

3. ความลวงของเมืองหนังสือโลก

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์