ผู้ว่าฯ ตรัง สั่งชะลอฟันยางในพื้นที่โฉนดชุมชน ยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐ

ประชุมแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ผู้ว่าฯ ตรังยืนยันดำเนินการตามแนวนโยบายโฉนดชุมชน และมติ ครม.4 ก.ย.55 ที่แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัดให้ผู้ว่าฯ ดูแล พร้อมสั่งชะลอการตัดฟันต้นยาง 1 เดือน

 
วันนี้ (6 ก.ย.55) เวลาประมาณ 13.30 น.ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายธีระยุุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด โดยเฉพาะความหวั่นเกรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และตำรวจตระเวนชายแดน จะเข้าไปตัดฟันทำลายต้นยางพาราและพืชผลเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่โฉนดชุมชน เขตเทือกเขาบรรทัด
 
ผลการประชุม นายธีระยุุทธยืนยันที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวนโยบายโฉนดชุมชน และ มติคณะรัฐมนตรี 4 ก.ย.55 เรื่องกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ ซึ่งมีการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และสั่งการหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด
 
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้สั่งการให้ชะลอการตัดฟันต้นยางพาราในพื้นที่โฉนดชุมชน 1 เดือน พร้อมทั้งให้ชะลอการดำเนินคดีชาวบ้านในพื้นที่โฉนดชุมชน หลังจากนั้นให้เข้าสู่กระบวนการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการระดับชาติ
 
ทั้งนี้ มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย.55 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอื่ยมสะอาด รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.เห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ก.ค.55 ที่ผ่านมา
 
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของกรอบการดำเนินงานคณะกรรมการบูรณาการฯ มีดังนี้ 1.คณะกรรมการบูรณาการฯ ทำหน้าที่ในการบูรณาการการทำงานของทุกส่วนราชการในการจัดการและกระจายการถือครองที่ดินทั่วประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เป็นกลไก ซึ่งมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ที่ดิน ป่าไม้ อุทยาน ธนารักษ์ ส.ป.ก.และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล สั่งการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันการบุกรุก และการใช้ประโยชน์ในที่ดินระดับจังหวัด
 
2.เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัดสามารถสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ บจธ.เสนอขอแปรญัตติเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,570,535,200 บาท
 
3.เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวม 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย 2) คณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน และ 3) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการที่ดิน มีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้ง 3 คณะ
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท