โฉนดชุมชน

P-move เดินไปทำเนียบเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและเร่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหามา รวมถึงเร่งเดินหน้าเรื่องโฉนดชุมนุม
2024-02-20 17:43
คุยกับพีมูฟ เรื่องความคืบหน้าข้อเรียกร้อง หลังมาปักหลักหน้าทำเนียบวันที่ 12 รอตั้ง คกก.อำนวยความยุติธรรมฯ แก้การเก็บภาษีโฉนดชุมชน พร้อมผลักดันธนาคารที่ดินและอัตราภาษีที่ดินก้าวหน้า กระจายที่ดินให้ประชาชนเข้าถึงได้
2024-02-18 03:28
'พีมูฟ' ยื่นหนังสือถึง 'ภูมิธรรม' เร่งเปิดประชุม ภายใน 13 ก.พ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหา 6 ประเด็นหลัก รวมโฉนดชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนในที่ดินรัฐ และเร่งรัดพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ฉบับประชาชน
2024-02-08 15:44
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ เผยเตรียมแถลงยกระดับการเคลื่อนไหว 9 โมงวันนี้ หลังเจรจา 'ภูมิธรรม' ล้มเหลว 'โฉนดชุมชน' ไร้แววเดินหน้า
2024-02-07 01:49

Pages