โปรดเกล้าฯ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3

โปรดเกล้าฯ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 แล้ว "ปลอดประสพ" นั่งรองนายกฯ "พงศ์เทพ" รองนายกฯควบ รมว.ศธ. "จารุพงศ์" คุมมหาดไทย "ณัฐวุฒิ" นั่งรมช.พาณิชย์

28 ต.ค. 55 - เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์3) ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 5 ส.ค. 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่ 9 ส.ค. 2554  และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 18 ม.ค. 2555 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

3.นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

4.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

5.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

6.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

7.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

8.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมช.คมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

9.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

10.นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

11.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

12.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

13.นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

14.นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

15.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

16.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

17.นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

18.นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

19.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

20.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 

ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

2.นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ศึกษาธิการ

4.นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์

7.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

8.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

9.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรมว.คมนาคม

10.พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต เป็นรมช.คมนาคม

11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรมช.คมนาคม

12.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรมว.พลังงาน

13.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรมช.พาณิชย์

14.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรมว.มหาดไทย

15พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็นรมช.มหาดไทย

16.นายประชา ประสพดี เป็นรมช.มหาดไทย

17.นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรมว.วัฒนธรรม

18.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรมช.ศึกษาธิการ

20.นายประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรมว.สาธารณสุข

21.นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นรมช.สาธารณสุข

22.นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นรมว.อุตสาหกรรม

23.นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรมช.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2555 เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์