ภาคประชาสังคมค้านทุบศาลฎีกา วอนเวทีให้สาธารณะมีส่วนร่วม

 
8 ม.ค.56 เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม เตรียมอ่านประกาศและแถลงการณ์คัดค้านสำนักงานยุติธรรม กรณีปรับปรุงกลุ่มอาคารศาลฎีกาและสร้างอาคารใหม่แทนอาคารปฏิบัติหลังเก่า โดยประกาศเชิญชวนเข้าร่วมแถลงการณ์ระบุว่า 
ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งว่าจะดำเนินการปรับปรุงกลุ่มอาคารศาลฎีกาและสร้างอาคารใหม่แทนอาคารปฏิบัติหลังเก่า โดยให้เหตุผลว่า อาคารปฏิบัติงานหลังเก่ามีความเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอนั้น และต่อมา สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศาลฎีกา และดำเนินการรื้อทุบอาคารอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งเอกราชสมบูรณ์ทางการศาล โดยที่กรมศิลปากรได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานศาลฯทราบแล้วว่า อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน และขอความร่วมมือให้สำนักงานศาลฯดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่เขตพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งห้ามการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 16 เมตร แต่ตามแบบการก่อสร้างอาคารศาลหลังใหม่ จะมีความสูงอาคารถึง 31.7 เมตร ซึ่งขัดต่อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และสูงกว่าอาคารพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอีกด้วย
 
เอกสารเชิญชวนดังกล่าวยังระบุด้วยว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 57 รับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียน และการมีส่วนร่วม ก่อนการอนุญาตหรือการดeเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนการดำเนินโครงการ
 
เครือข่ายประชาชน และภาคประชาสังคมที่เห็นคุณค่าอาคารประวัติศาสตร์อันเป็นโบราณสถานในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมของชาติจึงได้รวมตัวกันเพื่อใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยสงบ ปราศจากอาวุธ เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ ปกป้องมรดกวัฒนธรรมของชาติ คัดค้านการดาเนินการของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมยุติการรื้อ ทุบ ทำลาย กลุ่มอาคารศาลฎีกา และดำเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อมูลและให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดเห็นและร่วมตัดสินใจต่อการปรับปรุงอาคารนี้ เพื่อให้สำนักงานเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในการเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช้ข้อยกเว้นทางกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งองค์กรตน 
 
โดยประกาศเชิญชวนนี้ ได้นัดหมายการอ่านแถลงการณ์คัดค้านในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หน้าประตูเข้าอาคารศาลฎีกา ด้านสนามหลวง
 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์