‘พีมูฟ’ ประกาศชุมนุมใหญ่ 6 พ.ค.นี้

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ยื่นหนังสือร้อง ‘ยิ่งลักษณ์’ จริงใจ เร่งแก้ไขปัญหา ทั้งจี้ ‘เฉลิม’ เปิดประชุม ปจช.เร่งสานต่อโฉนดชุมชน ประกาศใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ชุมนุมโดยสงบ 6 พ.ค.เป็นต้นไป เพื่อเร่งรัด

 
วันนี้ (26 เม.ย.56) บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ชาวบ้านตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ (Pmove) เดินทางมายื่นหนังสือแจ้งถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกร้องความจริงใจ เร่งแก้ไขปัญหาของพีมูฟ และจะมีการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ชุมนุมโดยสงบตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.56 เป็นต้นไป เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหา เนื่องจากการติดตามการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงปัจจุบันปัญหากลับยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
 
แถลงการณ์ พีมูฟ ฉบับที่ 18 ‘รัฐบาลรับปากแล้วไม่ทำ เจรจายุติแล้วแต่ไม่ดำเนินการ’ ระบุว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ จนมาถึง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และมีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นอีกจำนวน 10 คณะ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่กลไกเหล่านั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ในช่วงเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังต้องพบกับอุปสรรค ที่เกิดจากการไม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
 
กระทั่งเมื่อวันที่ 2 ต.ค.2555 พีมูฟเจรจากับนายกรัฐมนตรี มีข้อสรุปร่วมกันว่า นายกรัฐมนตรีจะเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่การเจรจาอย่างเป็นทางการ ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่มีความคืบหน้าเลย ขณะที่ในพื้นที่ยังมีการคุกคาม จับกุมชาวบ้านอยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาติดตาม เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินตามข้อตกลง ที่ได้รับปากกับพวกเราไว้แล้ว ให้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ธรรม
 
นอกจากนั้น พีมูฟยังมีการยื่นหนังสืออีกฉับถึง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เรียกร้องเร่งเปิดประชุม ปจช.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว โดยนำข้อเสนอ 6 ข้อ บรรจุไว้ในวาระการประชุมของ ปจช.ประกอบด้วย 1.เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการแก้ไขกฎหมายและหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตส่งมอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 2.การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ให้มีภารกิจในการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อให้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับนำมาจัดโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกฯ ได้
 
3.เร่งจัดตั้งสำนักงานโฉนดชุมชนให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4.ให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการคุ้มครองชุมชนที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก ปจช.ให้สามารถอยู่อาศัยและทำกิน ในระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงาน และให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้
ตามปกติ (ไฟฟ้า-ประปา)
 
5.เร่งรัดการดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นขอต่อ ปจช.เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาตามประกาศหลักเกณฑ์ของ ปจช. 6.เร่งรัดประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานส่งมอบพื้นที่ที่ ปจช.อนุมัติแล้ว เพื่อให้ชุมชนนำมาบริหารจัดการ
 
ทั้งนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เกิดจากการรวตัวของเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีต ประกอบด้วย เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.), สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล (สคจ.), เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.), สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา, เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์