มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ส่งจดหมายถึงนายก คุ้มครองสิทธิเหยื่อคดี 'นาตารี อาบอบนวด'

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง เหตุการณ์ “นาตารี อาบอบนวด วันที่ 7 มิถุนายน 2559” จี้จัดหาพื้นที่ในการเยี่ยมที่เหมาะสม, ให้มีการคุ้มครองสิทธิพยานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 โดยให้จัดที่พัก ที่ปลอดภัย และจัดการให้ได้รับค่าชดเชยในการเป็นพยาน นอกจากนี้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย
 
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง เหตุการณ์ “นาตารี อาบอบนวด วันที่ 7 มิถุนายน 2559” โดยในจดหมายเปิดผนึกระบุว่าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 กรมการปกครองร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ "NVADER" เข้าบุกทลาย ร้านนาตารีอาบอบนวด รัชดา กทม. โดยใช้เวลาก่อนหน้ากว่า 3 เดือน ในการสืบว่ามีการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ หลังจากการ “ล่อซื้อ” มีการจับกุม พนักงานที่ทางานร้าน จานวน 121 คน ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถูกนาส่งตัวไปที่บ้านเกร็ดตระการ 15 คน กลุ่มที่ 2 ผู้หญิงจานวน 21 คนถูกตัดสินในความผิดฐานมั่วสุมค้าประเวณี และ ทางานไม่ตรง ตามใบอนุญาตทางาน ถูกปรับ คนละ 4,500 บาท ส่งตัวไปกักที่ ตม.สวนพลู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดี บางส่วนถูกส่งตัวไปคุมขัง และบางส่วนได้รับ การประกันตัว
 
ทั้งนี้ในวันที่ 15 ,16 และ 24 มิถุนายน 2559 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้เข้าเยี่ยมและพบกับญาติของที่ตม.สวนพลู พบว่าทั้งหมดไม่ทราบถึงสาเหตุของการถูกกักตัวเป็นเวลากว่า 20 วัน ผู้หญิงมีความรู้สึกเครียด ลูกสาวต้องแยกจากแม่ และครอบครัวก็รู้สึกกังวล ซึ่ง 21 คน นี้ ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถ้าทั้ง 21 คน ต้องเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายคุ้มครองพยาน ต้องได้รับการแจ้งสิทธิและคุ้มครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐต้องดาเนินการสืบพยานล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด (พ.ร.บ.ปรามการค้ามนุษย์ และประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มีนาคม 2559 ) ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
 
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ขอแสดงความห่วงใยและเรียกร้องมายังท่านดังต่อไปนี้ ให้จัดหาพื้นที่ในการเยี่ยมที่เหมาะสม, ให้มีการคุ้มครองสิทธิพยานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 โดยให้จัดที่พัก ที่ปลอดภัย และจัดการให้ได้รับค่าชดเชยในการเป็นพยาน นอกจากนี้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท