ศาล รธน. ชี้ ร่าง พ.ร.ป.ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ - นัดลงมติร่าง พ.ร.ป. ส.ส. 30 พ.ค.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เหลือนัดลงมติร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 30 พ.ค.นี้ ส่วนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/60 นัดอภิปรายต่อ 30 พ.ค.นี้เช่นกัน

อ่านรายละเอียด : เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ 

23 พ.ค.2561 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91,92,93,94,95 และ 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรก มีเนื้อหากำหนดให้การสรรหา ส.ว.มีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัครและกระบวนการเลือก แตกต่างไปจากการได้มาซึ่งส.ว.ตามบททั่วไป ไม่มีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ประกอบมาตรา 269

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของ สนช.27 คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการรับราชการของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรค 3 หรือไม่ และมาตรา 92 วรรค 1 กรณีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 85 หรือไม่ โดยนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 30 พ.ค.นี้

ส่วนคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 และ 45 หรือไม่นั้น ศาลได้มีคำสั่งรับคำชี้แจงที่หัวหน้า คสช.ได้ส่งความเห็นและข้อมูลทีเกี่ยวข้องเป็นหนังสือ รวมถึงคำชี้แจงของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ส่งหนังสือความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว โดยนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 30 พ.ค.นี้

 

ที่มา เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้จัดการออนไลน์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์