กวีประชาไท: ใครอยู่ค้ำฟ้า..

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

สนิมเกิดแต่เนื้อในตน
ผู้นำคนประเทศเพราะเหตุนี้
จิตสำนึกเท่านั้นสามัญมี
เป็นหน้าที่ใหญ่ยิ่งสิ่งสำคัญ

ความกล้าหาญบ้านเมืองทุกเรื่องทำ
จริยธรรมความจริงทุกสิ่งนั้น
ผิดย่อมผิดคิดได้อภัยกัน
แต่ยึดมั่นหลักการตัวท่านไป

เอาชัดชัดสัตย์ซื่อถือสัตยา
ในความกล้าหาญสถานไหน
ดีหรือชั่วตัวแก้รู้แก่ใจ
ความดีให้กล้าหาญเล่นการเมือง

มีใครอยู่ค้ำฟ้าประกาศิต
มีแต่สิทธิเสรีภาพปลดเปลื้อง
ทางสุดท้ายหมายมุ่งชาติรุ่งเรือง
จะฟุ้งเฟื่องเรืองนามดีงามจริง

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์