ผู้ว่าฯเมืองจันท์ ออกข้อปฏิบัติส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในหน่วยงานราชการของจังหวัด

ผู้ว่าฯเมืองจันท์ประกาศให้หน่วยงานราชการในจังหวัดส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้บุคลากรแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ จัดพื้นที่ให้เหมาะสม การรับสมัครงานต้องไม่ระบุเพศโดยกำเนิดหรือเพศสภาพและการสรรหากรรมการต่างๆ ต้องให้มีทุกเพศ รวมถึงต้องป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วย

9 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ลงประกาศของจังหวัดจันทบุรี เรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งลงนามโดยวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 โดยประกาศดังกล่าวมีสาระโดยสรุปได้ว่า

ประกาศฉบับนี้ออกเพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งประกาศมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

  1. ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคล
  2. จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนบุคคล ข้อจำกัดของบุคคลและตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะ
  3. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน ต้องไม่ระบุเพศโดยกำเนิดหรือเพศสภาพ/เพศสภาวะ ให้ระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาหรือความสามารถ
  4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล
  5. ส่งเสริมการสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ให้มีทั้งเพศชายและหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ
  6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์