ครม.รับรายงานมี ปชช.ลงทะเบียนเป็น 'จิตอาสาพระราชทาน' แล้ว 6.9 ล้าน ร่วมกิจกรรม 8.3 แสน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรายงาน ต่อ ครม. ระบุมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,926,500 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่างๆ 20 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 837,741 คน

 

7 มิ.ย.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 มิ.ย.) ครม.รับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรายงาน ผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (23 ม.ค. 2561) ที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,926,500 คน จำแนกได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 455,485 คน และส่วนภูมิภาค 6,471,015 คน โดยแบ่งออกเป็น เพศชาย 3,101,077 คน เพศหญิง 3,825,423 คน

2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการต่าง ๆ 20 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 837,741 คน ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904 สรุปได้ ดังนี้

ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการในภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน) โดยการลงพื้นที่ และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงการในภารกิจของ ศอญ. จอส. พระราชทาน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว 10 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ (2) โครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร (3) โครงการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ (4) โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ (5) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร (6) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (7) โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ (8) โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (9) โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และ (10) โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

2. เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ร่วมกับ ศอญ. จอส. พระราชทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ครั้ง และตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี และสงขลา

3. จัดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา รวม 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 410 คน

4. ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า 15 มี.ค.65 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลไทย เปิดเผยผลการประชุม ครม.ว่า ครม.รับทราบรายงานตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ เสนอ รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ดังนี้

ส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการจิตอาสาระบุว่าข้อมูลการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีประชาชนร่วมลงทะเบียนแล้วจำนวน 6,896,269 คน แบ่งเป็นเป็น เพศชาย จำนวน 3,086,681 คน เพศหญิง จำนวน 3,809,588คน ในจำนวนนี้มีคนลงทะเบียนในกรุงเทพฯ จำนวน 455,861 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 6,440,408 คน และ ส่วนราชการอื่นๆ อีก 17 หน่วยงาน ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งหมด 10,163 ครั้ง ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้รวม 963,925 คน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์