'ก้าวไกล' ขอสภาสร้างคนเท่ากัน ปลดล็อกสมรสเท่าเทียม - สุราก้าวหน้าทลายทุนผูกขาด 

'ก้าวไกล' เรียกร้องสภา ลงมติรับร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม - พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 'พิธา' ลั่นเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับสังคมไทย 'ธัญวัจน์' ย้ำสมรสเท่าเทียมไม่เท่ากับ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ขณะที่ 'เท่าพิภพ' มั่นใจปลดล็อกผลิตเหล้าเบียร์ ระเบิดพลังทางเศรษฐกิจ - ดันต่อ ร่าง พ.ร.บ.กัญชาภาคประชาชน

8 มิ.ย.2565 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานต่อสื่อมวลชนว่า พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ร่วมเเถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์ ( ป.พ.พ.) พ.ศ.... (พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม) และร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ… (พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า)  หลังจากที่ส่งให้คณะรัฐมนตรีศึกษากว่า 3 เดือน รวมถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชาภาคประชาชน เสนอที่ประชุมสภาในวันพรุ่งนี้

พิธา กล่าวว่า วันนี้เป็นเป็นประวัติศาสตร์สำหรับคนหลายคนในประเทศไทย ในการลงมติรับร่างกฎหมายที่เราผลักดันมาตั้งแต่สมัยอดีตพรรคอนาคตใหม่  ในเรื่องความเท่าเทียมในสิทธิการที่จะมีความรัก การสร้างครอบครัว ในการวางแผนชีวิต  นั่นคือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ยื่นเสนอโดย ธัญวารินทร์  สุขะพิศิษฐ์ และ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการต่อสู้อย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2563 ที่พวกเรายื่นร่างกฎหมายไป ตั้งแต่การอภิปรายผ่านรัฐสภา จนถึงการส่งไปให้คณะรัฐมนตรีศึกษาดองเป็นเวลากว่า 3 เดือน จนวันนี้ กลับเข้าสู่รัฐสภาอีกครั้งในวันนี้ จะเป็นการชี้ชะตาว่าเราจะส่งสัญญาณแบบไหนในสังคมไทยและสังคมโลก ให้เกิดความเท่าเทียม เเละพื้นฐานของการสร้างคนเท่ากัน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของรัฐบาลไม่เท่ากับ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เพราะยังมีในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์ต่างกัน ทั้งสิทธิในการวางแผนชีวิต สิทธิในการสร้างครอบครัวที่ไม่เท่ากัน

"นอกจากนี้ ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ก็เป็นร่างกฎหมายที่จะสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางสินค้าทางการเกษตร ให้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นร่างกฎหมายที่จะปลดล็อกสุราที่เเต่เดิมเสรีในหลักการเเต่ผูกขาดในกลไก ทั้งในเรื่องของการไปปลดล็อกเรื่องแรงม้า แรงงาน ปริมาณการผลิต ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ประราชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการผลิต สร้างรายได้ นำเม็ดเงินมาพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา" พิธา กล่าว 

ธัญวัจน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่เราต้องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาว่า ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ไม่เท่ากับ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ในเมื่อคุณต้องให้คู่ชีวิตเท่าเทียมกับการสมรส เเต่ทำไมคุณไม่ให้มีการสมรสเลย ตนขอเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกคน ในฐานะที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชน วันนี้ท่านต้องฟังเสียงประชาชน  และในเดือนนี้เป็นเดือนไพรด์  ( Pride Month ) เป็นเดือนที่พวกเรา LGBTQ+แสดงความภาคภูมิใจ จากการเรียกร้องในประวัติศาสตร์ทั่วโลก เราได้เเสดงตัวตน เเละภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น เเละพรรคก้าวไกลยืนยันในคุณค่าความสำคัญที่จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้คนหลากหลายทางเพศ เรียกร้องให้ประชาชน สร้างคนเท่ากัน

ขณะที่ เท่าพิภพ กล่าวว่า ในประเด็นร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เราต่อสู้ในเรื่องนี้มานาน เพราะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปจะผลิตสุราดื่มเเละจำหน่ายสุราได้ ซึ่งจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาข้าราชการ พบว่าตรรกะที่ผิดเพี้ยนที่บอกว่ากระบวนการผลิตอาจจะทำให้เกิดอันตราย ถ้าแบบนั้นทำไมไม่ไปควบคุมพ่อค้าแม่ค้าว่าอาจใส่สิ่งผิดปกติลงไปในอาหารด้วย ท่าทีเช่นนี้ดูเหมือนว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ผู้ที่เป็น ส.ส. เป็นตัวแทนของคนจริงๆ หรือเป็นตัวแทนแค่บางกลุ่ม ทั้งที่กฎหมายควรจะใช้เสมอกัน คือ มายาคติของรัฐบาล ที่ไม่รับฟังเสียงประชาชน ตนขอถามว่าประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถลืมตาอ้าปากได้  ทำความฝันของทุกคนเท่ากัน เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เป็นความหวังของประชาชน เกษตรกร หวังให้เห็นคนเท่ากัน ที่จะหลุดออกจากวงจรอุบาทว์ เเละหากในวันนี้ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับผ่าน เเสดงว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเเล้ว

นอกจากนี้ เท่าพิภพ ยังกล่าวในฐานะผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับภาคประชาชน ด้วยว่า เรายังได้เสนอร่างกฎหมาย ที่เราได้แก้ไขเพิ่มเติมอุดช่องว่างต่างๆ เพื่อให้กฎหมายกัญชามีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นและก้าวหน้ากว่าเดิม ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มขีดเขียนอนาคตกัญชาไทย โดยมีหลักสำคัญคือการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเก็บภาษีกัญชาได้ ซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับรัฐ โดยกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เข้าที่ประชุมสภาฯ แต่พรรคก้าวไกลจะดันผลักดันกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนตั้งข้อสังเกตไว้ว่าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของประชาชนและฝ่ายค้านมักจะเข้าสภาฯ ช้า จึงอยากให้รัฐบาลให้เกียรติสภาฯ ที่มาจากตัวแทนประชาชนมากกว่านี้ และสภาฯ ไม่ใช่ลูกน้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หากร่างของพรรคภูมิใจไทยผ่านในวาระ1 เครือข่ายภาคประชาชนนี้จะผลักดันร่างนี้ต่อไปในชั้นกรรมาธิการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์