Skip to main content
sharethis

ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาต 'ก้าวไกล' รอบ 2 ขยายเวลาให้ยื่นแจงถูกร้องยุบพรรค อีก 15 วัน ครบ 18 พ.ค. 2567 รวมได้เวลาทำคำชี้แจงแล้ว 45 วัน

2 พ.ค. 2567 สำนักข่าวไทย รายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ของพรรคก้าวไกล ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3 /2567 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนดสิบปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

โดยคำขอขยายระยะเวลาของพรรคก้าวไกล ครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 23 เม.ย. 2567 นี้ได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2567 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 18 พ.ค. 2567

ส่วนคำร้องของนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล ฉบับลงวันที่ 11 เม.ย. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมิใช่คู่กรณี หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้อง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 และศาลได้มีหนังสือแจ้งให้พรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมาภายใน 15 วัน ซึ่งเมื่อใกล้ครบระยะเวลาดังกล่าว พรรคก้าวไกลได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาจนถึงขณะนี้รวม 2 ครั้ง ซึ่งศาลอนุญาตให้ครั้งละ 15 วัน เท่ากับว่าจนถึงขณะนี้พรรคก้าวไกลใช้เวลาในการจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในคดีนี้แล้วรวม 45 วัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net