'ซิโนไทย' แจงโครงการอาคารรัฐสภาส่งมอบงานตามสิทธิ วอนอย่าอคติ-มีประเด็นทางการเมือง

'ซิโนไทย' ชี้แจงปมโครงการอาคารรัฐสภา ยืนยันตรวจสอบครบถ้วนก่อนส่งมอบงาน 100% ทำตามสัญญา พร้อมซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรม ส่งมอบงานตามสิทธิ วอนอย่าอคติหรือมีประเด็นทางการเมืองแทรกแซง - คณะทำงาน ปธ.สภา แจงเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้เมื่อ 5 ก.ค. เกิดจากฝุ่นละอองที่หัวจับควัน ไม่มีเหตุผิดปกติ

Thai PBS รายงานเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 ว่าจากกรณีนายวัชระ เพชรทอง และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 เพจเฟซบุ๊ก Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า กรณีที่มีกลุ่มบุคคลตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการส่งมอบงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนนั้น บริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน ดังนี้

1.การส่งมอบงาน 100% เป็นกระบวนการระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่แสดงความจำนงให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการตรวจส่งมอบงาน ซึ่งในโครงการที่มีขนาดใหญ่อย่างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั้น การตรวจส่งมอบงานจะต้องทำไปทีละส่วน และเป็นหน้าที่ตามปกติของผู้ตรวจที่จะต้องตรวจสอบตามข้อกำหนด

“หากไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ งานในส่วน ก็จะไม่สามารถผ่านการตรวจส่งมอบงานได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะให้เริ่มกระบวนการตรวจส่งมอบงานจึงได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไปตามสิทธิ ตามหน้าที่ของผู้รับจ้าง”

2.ในส่วนรายละเอียดของการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการ ซึ่งข้อมูลของการก่อสร้างตามแบบมีรายละเอียดที่ซับซ้อน อาจเป็นการยากที่คนนอกอุตสาหกรรมจะเข้าใจ และงานบางส่วนมีการใช้งานไปแล้วจึงอาจมีการสึกหรอได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาคารรัฐสภาในการซ่อมแซมแก้ไข หรือให้คำแนะนำในการดูแลตามหลักวิศวกรรมตลอดมา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดความถูกต้องทุกอย่างจะถูกตรวจสอบในกระบวนการส่งมอบงานอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงได้ยืนยันความพร้อมตามหนังสือขอส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา 

3. บริษัทฯ ได้รับสิทธิตามมาตรการกำหนดค่าปรับเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโควิด ที่ออกโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐที่กำหนดให้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้รับสิทธิดังกล่าว

สิทธินี้จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ซึ่งกระทบต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องพึ่งพาการขนส่งนำเข้าวัสดุและแรงงานคนจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงรับผลกระทบอย่างหนักจากความล่าช้าในการขนส่ง หรือเมื่อมีคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างเท่านั้น แต่การกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด ยังกระทบกับกำลังคนในการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือแล้ว

บริษัททั้งหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างต้องประสบความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างประเมินค่ามิได้ อย่างไรก็ดี สิทธิในส่วนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแผนการส่งมอบงานของบริษัทฯ ตามที่ถูกตั้งข้อสงสัยแต่ประการใด

แถลงการณ์ ระบุอีกว่า  ความสำคัญของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาต่อบริษัทซิโน-ไทยฯ  มิใช่เป็นเพียงงานก่อสร้างโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นพันธกิจตามปกติของบริษัทฯเท่านั้น แต่ถือเป็นเกียรติภูมิที่ได้รับใช้ชาติในการก่อสร้างสถานที่ที่มีความสำคัญกับการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน และจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป

ดังเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วว่า อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ถูกใช้ในการประชุมกิจการของสภามาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยไม่เคยบิดพลิ้ว หรือรีรอที่จะให้บริการและปฏิบัติตามคำขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโครงการทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามสัญญา มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปทุกประการ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมีการดำเนินกระบวนการส่งมอบงานอย่างเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม

โดยปราศจากอคติ หรือประเด็นทางการเมืองใดๆเข้าแทรกแซง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีความเข้าใจและให้ความกรุณาในการทำงานอย่างทุ่มเทของบริษัทฯจนลุล่วง และขอบคุณสื่อมวลชนสำหรับการเผยแพร่ข้อเท็จจริงตามแถลงการณ์ของบริษัทฯ 

คณะทำงาน ปธ.สภา แจงเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้เมื่อ 5 ก.ค. เกิดจากฝุ่นละอองที่หัวจับควัน ไม่มีเหตุผิดปกติ

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีเกิดเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมาในสองจุด ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 ฝั่งอาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และอีกจุดที่บริเวณโถงประชาชน ฝั่งอาคารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วว่าไม่มีเหตุผิดปกติ ไม่พบเหตุเพลิงไหม้หรือกลุ่มความร้อน และไม่เกิดความเสียหายแต่ประการใด ส่วนสาเหตุของการเกิดสัญญาณเสียงเตือนดังกล่าวขึ้นนั้น  คาดว่าจะเกิดจากที่มีฝุ่นละอองเข้าไปจับบริเวณหัวจับควันทำให้เกิดการแจ้งเตือนขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการรีเซ็ตระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว พร้อมกันนี้ ระบุถึงการจัดฝึกอบรมอพยพหนีไฟของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ก.ค. ด้วยว่าเป็นการวางแผนจัดอบรมประจำปี 2565 ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า  มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกสำนักและทุกกลุ่มงานให้เข้าร่วมการอบรมก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาดำเนินการในช่วงที่เกิดเหตุมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์