Skip to main content
sharethis

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม ‘สุนทรีย์วิวาทพะเด็ดกรวย : Aesthetics of Resistance’ ต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่ม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2565 เวลา 16.00 - 19.30 น. ที่บริเวณบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายกวีสามัญ ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, กลุ่ม ‘No NPO bill’ และประชาชน จัดกิจกรรม ‘สุนทรีย์วิวาทพะเด็ดกรวย : Aesthetics of Resistance’

‘มาย’ จาก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ระบุว่า พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มมีเนื้อหาค่อนข้างกว้าง สามารถจำกัดเสรีภาพของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่มที่ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมได้ หาก ร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านออกไป จะส่งผลให้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำของรัฐบาลเป็นไปได้ยากมากขึ้น โดยที่ปัจจุบันก็มีข้อจำกัดมากอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงต้องสร้างพื้นที่การรวมกลุ่มหรือรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายภายใต้เสรีภาพการแสดงออกและการรวมกลุ่ม

‘เต่า’ จากกลุ่ม No NPO bill ระบุว่า กิจกรรมเหล่านี้น่าจะขยายพื้นที่ สร้างการรับรู้ ทั้งเรื่องของคุณค่ารวมกลุ่มในการทำงาน หรือการแก้ไขปัญหา การพัฒนาสังคม พร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายที่มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่ม เพราะว่ามันกระทบกับคนทุกกลุ่ม วิถีการต่อสู้ที่ผ่านมามีทั้งการชุมนุม การยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ มากมาย แต่รัฐบาลก็ยังคงเพิกเฉยอยู่ การจัดกิจกรรมแบบนี้น่าจะเป็นการสื่อสารทางสุนทรียะ ให้คนได้รับรู้ว่าผลกระทบของร่าง พ.ร.บ.นี้ จะส่งผลกระทบยังไง

‘พลอย’ เครือข่ายกวีสามัญ การทำกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตประจำวันในสังคม คือการรวมกลุ่มทั้งหมด แต่พ.ร.บ.นี้กำลังจะมาขัดขวางภาพรวมในชีวิตเรา ทำให้ต้องการที่จะต่อต้านสิ่งนี้ ดังนั้นเลยใช้หัวข้อสุทรียศาสตร์ในการต่อต้าน ซึ่งเป็นแนวทางที่พวกเราและในกลุ่มของเพื่อนๆ หลายคน รวมถึงกลุ่มศิลปิน Free Art ทำร่วมกันมาตลอด แนวคิดในวันนี้คือ ‘ต่อต้านด้วยการต่อต้าน’ ทั้งหมอลำและดนตรี หรือต่อต้านด้วย ‘ทุกวิธีที่จะทำได้’ แต่สาระสำคัญในวันนี้คือมีหลายๆ กลุ่มที่มาคุยกัน ในเรื่องของการโต้คลื่นสุทรียศาสตร์การต่อต้าน ว่ากลุ่มไหนทำอะไรมาก่อนหน้านี้ ด้วยวิธีไหน ซึ่งในพื้นที่อีสาน จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือ ‘อาจารย์ถนอม ชาภักดี’ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งพื้นที่ในขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่อาจารย์ถนอมเข้ามาทำงานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี

ในกิจกรรมดังกล่าวมีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย กิจกรรม ‘ต่อต้านด้วยการต่อต้าน’ เป็นกิจกรรมขีดและเขียนในเฟรมผ้าใบ จาก มอส. และ No NPO Bill, กิจกรรม ‘ต่อต้านด้วยหมอลำ’ การแสดงด้วยวงหมอลำสะเวินใจและหมอลำแบงค์, กิจกรรม ‘ต่อต้านด้วยกวี’ อ่านบทกวีเปิดตัวเครือข่าย พร้อมกับแถลงการณ์ CSPN ฉบับที่ 3, กิจกรรม ‘โต้คลื่นสุนทรียศาสตร์แห่งการต่อต้าน’ โดยมีการต่อต้านเครือข่ายกวีสามัญสำนึก, เมฆครึ่งฟ้า และพรรคปฏิวัติมอดินแดง, กิจกรรม ‘ต่อต้านด้วยดนตรี’ การแสดงลายพิณจาก เอ็มมี่ หนุ่มภูไท ชายขอบ

เอ็มมี่ หนุ่มภูไท ชายขอบ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ‘ต่อต้านด้วยวรรณกรรม’ร่วมกับ Abdul Book โดยมีการเปิดตัวหนังสือ ‘ประเทศไร้ความทรงจำ’ เขียนโดย ‘รอนฝัน ตะวันเศร้า’ ว่าด้วยบทกวีแห่งความเกรี้ยวกราดของกวี อีกทั้งยังมีการรวมตัวของ ‘บทกวีชายขอบ’ 4 เล่ม จากเหล็กหมาดการพิมพ์ พนา/เพตรา/อมต/รอนฝัน ตะวันเศร้า และ หนังสือ ‘บทกวีนิรนาม’ ต้นฉบับแรกของ ‘เมฆ ครึ่งฟ้า’ รวมทั้งกิจกรรม ‘Open Mic ผู้ใด๋กะได้’ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้ร่วมอ่านกวีที่ตนเองชื่นชอบ

เปิดตัวหนังสือ ‘ประเทศไร้ความทรงจำ’ โดย รอนฝัน ตะวันเศร้าและ Adul Book

การรวมตัวของ ‘บทกวีชายขอบ’ 4 เล่ม จากเหล็กหมาดการพิมพ์ พนา/เพตรา/อมต/รอนฝัน ตะวันเศร้า

 ‘เมฆ ครึ่งฟ้า’

กิจกรรม ‘Open Mic’ อ่านกวีโดยพายุ ดาวดิน 

อนึ่ง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการรวมรวมกลุ่ม หรือ ร่าง พ.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร นั้น ถูกวิจารณ์ว่ามีเนื้อควบคุมสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การชุมนุม และการรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งสิทธินี้เป็นสารตั้งต้นของการได้มาของสิทธิอื่นๆ หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาที่กว้างขวางและคลุมเครือ มีข้อจำกัดการแทรกแซงการทำงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือการรวมกลุ่มของประชาชนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังกำหนดข้อหาความผิดคือ ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงการสร้างความแตกแยกหรือกระทบต่อสาธารณะ ทำให้สามารถยุติการดำเนินงานขององค์กรได้ และกำหนดโทษในอัตราสูง ซึ่งกระทบต่อบทบาทของภาคประชาชนและนักสิทธิมนุษยชนโดยตรง แม้จะมีกระแสการคัดค้านจากเสียงของประชาชน แต่คณะรัฐมนตรีกลับมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2565 โดยปัจจุบันร่าง พ.ร.บ. อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการรวบรวมความคิดเห็น (ซึ่งเปิดรับความคิดเห็นตามมาตรา 77)

หมายเหตุ : สิริญาดา ลิ้มสุวัฒน์ ผู้รายงานและถ่ายภาพนี้ เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันฝึกงานร่วมกับประชาไท

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net