สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ว่าฯ จังหวัดศรีสะเกษ - เปิดผามออีแดงวันที่ 2 นักท่องเที่ยวคึกคัก, 24 ก.ค. 2554
http://www.thairath.co.th/content/region/188787