จอน อึ๊งภากรณ์

"นี่ไม่ใช่ปฏิวัติประชาชนแต่เป็นการตอกลิ่มผ่ากลางประชาชน แบ่งประชาชนออกเป็นสองฝ่าย ขยายความขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว ถามง่ายๆ ตั้ง"รัฐบาลประชาชน"แล้ว หากฝ่ายเสื้อแดงจะขอมาบุก"ทำเนียบ"ของ"รัฐบาลประชาชน" บ้างละ มีสิทธิ์ไหม? รัฐบาลประชาชนจะทำอย่างไร"

2 ธ.ค.56, ใน 7 ข้อสังเกต 1 คำถาม ต่อโมเดลสภาประชาชน
http://prachatai.com/journal/2013/12/50138