Skip to main content
sharethis

ศาลอาญาตัดสินสั่ง 'จำคุก-ปรับเงิน' แกนนำ กปปส. คดีขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี 2557 แต่ให้รอลงอาญา ยกฟ้องข้อหากบฎ 

1 ธ.ค. 2566 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส. ชุดเล็ก 7 คนร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ การ์ดคปท.,นายอุทัย ยอดมณี แกนนำคปท.,นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา แกนนำคปท.น.ส.จิตภัสร์ หรือ ตั๊น กฤดากร ,นายพานสุวรรณ ณ แก้ว,นายประกอบกิจ อินทร์ทอง และนายกิตติศักดิ์ ปรกติ นักวิชาการ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-7ในความผิด ฐาน ร่วมกันมั่วสุม เป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฯ 

จากกรณีเมื่อช่วงวันที่ 23 พ.ย.2556-1พ.ค.2557 จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม กปปส.ได้ร่วมกันชุมนุม ต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้พ้นจากตำแหน่ง ยุยง ปลุกระดม ให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง จำเลยทุกคนให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว วันนี้จำเลยทั้งหมดทยอยเดินทางมาศาล รวมถึงนายจตุพร พรหมพันธุ์ และคนใกล้ชิดที่เดินทางมาให้กำลังใจ

ศาลพิจารณาพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองที่เบิกความตรงกันเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเเปลงการปกครองทำให้เกิดความเเตกเเยกในบ้านเมืองพฤติการณ์ไม่ใช่การทำกบฎให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง 7 ในข้อหากบฎฯ ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมข้อหาอื่น ๆ อาทิเช่น ทำให้เกิดความวุ่นวายและทรัพย์สินเสียหาย ยุยงให้มีการหยุดงาน รวมถึงขัดขวางการเลือกตั้ง ศาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละรายแตกต่างกัน

พิพากษาว่า นายนัสเซอร์ ยีหมะ จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 117 วรรคสอง , 215 วรรคหนึ่งฐานเข้า มีส่วนให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลและฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปกระทำการให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ฐานเข้ามีส่วน ให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลจำคุก6 เดือนและปรับ 20,000 บาท

พิพากษาว่า น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 117 วรรคหนึ่ง, 215 วรรคหนึ่งฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลและฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดอกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลจำคุก 9 เดือน และปรับ 40,000 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน

พิพากษาว่า นายอุทัย ยอดมณี,นายนิติธร ล้ำเหลือจำเลยที่ 2-3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (2),117วรรคหนึ่ง, 215 วรรคหนึ่ง 216, 358 ,362 ประกอบ 365 (2) พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550 มาตรา 36,152 การกระทำของจำเลยที่ 6 และจำเลยที่3 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรม ต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามป.อ.91 กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ จะก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรจำคุกคนละ2ปี และปรับคนละ 100,000 บาทฐานขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง จำคุกคนละ 1 ปีปรับคนละ 20,000 บาท ฐานร่วมกันทำให้เสียซับจำคุกคนละ 1 ปีปรับ 20,000 บาท ฐานร่วมกันบุกรุกโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจำคุกคนละ1 ปีปรับคนละ 20,000 บาท ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการ หยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลและฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษที่มีบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลจำคุกคนละ9 เดือนปรับคนละ 40,000 บาทรวมห้ากระทงจำคุกคนละ5 ปี9 เดือนปรับคนละ 200,000 บาท

พิพากษาว่า นายพานสุวรรณ ณ แก้ว,นายประกอบกิจ อินทร์ทอง จำเลยที่ 5 และจำเลยที่6มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (2), 117 วรรคหนึ่ง ,215 วรรคหนึ่ง, 216, 358 ,362 ประกอบ 365 (2) กรานกระทำของจำเลยที่5และที่6 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันจึงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามป.อ .91 ฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาเพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรจำคุก2ปีปรับ 100,000 บาทฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์สินจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาท ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลและฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปกระทำการให้ เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบททำให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลจำคุกคนละ 9 เดือน ปรับ 40,000 บาทรวมจำคุกคนละ 4 ปี 9 เดือนปรับคนละ 180,000 บาท

จำเลยทั้งหมดกระทำความผิดสืบเนื่องจากมีข้อมูลถึงการกระทำที่ไม่ชอบของนักการเมืองจำเลยทั้งหมดจึงมีเจตนารมย์และเป็นการแสดงออกเพื่อต่อสู้ให้เกิดความชอบธรรมตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นสำคัญ มิใช่เป็นการกระทำเพื่อตนเองจำเลยทั้งหมดมอบตัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความกล้าหาญไม่เคยมี พฤติการณ์หลบหนีเห็นสมควรให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56(2) สำหรับจำเลยที่1 และมาตรา 56(1) ข้อหาและคำขออื่นให้ยก

ยกฟ้องนายกิตติศักดิ์ ปรกติ จำเลยที่ 7 เนื่องจากเป็นการขึ้นปราศรัยโดยให้ความเห็นทางรัฐธรรมนูญในการเรียกสิทธิ

ภายหลังการฟังคำพิพากษานายนัสเซอร์ ยีหมะ จำเลยที่ 1 ในคดี ได้เปิดเผยว่า ศาลอ่านคำพิพากษาว่าจะไม่รอลงอาญาตนเพราะเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จากนั้นตนและทนายได้เข้าไปปรึกษาข้อกฎหมายกับทางศาล ว่าคดีอื่นที่ตนเคยโดนโทษจำคุก 6 เดือนมาก่อนแต่ว่าเวลาผ่ายไปนานกว่า 5 ปีแล้ว ตามกฎหมายในส่วนของตนจึงสามารถรอลงอาญาได้ แต่ต้องเสียค่าปรับ 20,000 บาทแทนเเละยื่นร้องต่อศาล

ต่อมาศาลได้ตรวจสอบเท็จจริงเเล้วพบข้อผิดหลงจึงเเก้ไขคำพิพากษาเป็นว่าให้รอลงอาญา 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net