Skip to main content
sharethis
Event Date

สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ

เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง Grand Hall 201 – 203

 • 09:00 – 09:20 กิจกรรมเปิดเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”
 • 09:20 – 10:00  ปาฐกถานำ หัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดย  ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 • 10:00 – 11:30  อภิปรายแสดงทัศนะ “สสส. กับ สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”
 • 11:30 – 12:30  อภิปราย “เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนฐานของการติดตามประเมินผล 1 ทศวรรษของ สสส.”

เวลา 13:00 – 19:30 น. การประชุมห้องย่อย

13:00 – 17:00

 1. ปฐมวัย ... รากฐานแห่งการพัฒนาประเทศ
 2. ถอดรหัสปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ: 10 ปีแห่งประสบการณ์ลด “เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ”
 3. สถานการณ์เร่งด่วนสุขภาวะพระสงฆ์: ระเบิดที่รอเวลา
 4. การแก้วิกฤตโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 5. เมือง 3 D วิถีสุข: สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี
 6. ต้องรอด!!! ชุมชนร่วมใจฝ่าวิกฤติความมั่นคงทางอาหาร
 7. กินอยู่ให้เป็น เย็นใจ ในสังคมความเสี่ยง
  • นวัตกรรมรับมือโลกร้อนและมลพิษ
  • การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ
  • พัฒนาศักยภาพเครือข่าย; รู้ทันโฆษณาที่เกินจริง
 8. ระบบบริการสุขภาพ: อนาคต และความท้าทาย
  • อำเภอสร้างสุข
  • นักสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 
 9. “ทำอย่างไรให้สังคมเป็นธรรม สิ่งที่ “คุณ” ทำได้ เพื่อสังคมที่เท่าเทียมของทุกคน” 
 10. นวัตกรรมสร้างสุขด้วยปัญญา
 11. ร่วมด้วย  ช่วยสนับสนุน
  • โครงการออนไลน์เพื่อภาคี 
  • นวัตกรรมอาคารสู่ความยั่งยืน 
  • เพราะเราคือเพื่อนร่วมทาง 

17:30 – 19:30 กิจกรรมสานพลังเครือข่าย 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เวลา 08:30 – 12:30 น. การประชุมห้องย่อย

 1. ทราบแล้วเปลี่ยน...โรงเรียนซ่อนอ้วน 
 2. ผนึกกำลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ 
 3. สุขอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
 4. กินอยู่ให้เป็น เย็นใจ ในสังคมความเสี่ยง
  • เรื่องเพศ คุยง่าย คุยได้ในครอบครัว
  • ความสุขคนไทย สร้างได้ในชุมชน 
 5. การแก้วิกฤตโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
 6. แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Model) 
 7. เมล็ดพันธุ์นวัตกรรม: “สวนผักคนเมือง พลังงานทางเลือก อาหารปลอดภัย ชุมชนน่าอยู่ 
 8. ระดมพลังร่วมกันยกเลิก “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  อันตราย!!!” 
 9. กิจการเพื่อสังคมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 
 10. ข้อมูล องค์ความรู้ และนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 11. กองทุนกลางเพื่อการพัฒนาสังคม: “กลไกแหล่งทุนยั่งยืนสำหรับการพัฒนาโดยภาคประชาสังคม” 
 12. ร่วมด้วย  ช่วยสนับสนุน “ทำไมภาคีต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ปปช.” 

เวลา 13:00 – 15:15 น. ณ ห้อง Grand Hall 201 – 203

13:00 – 13:10  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายและจิต

13:10 – 14:00  เสวนา “สสส. ในขบวนร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”

14:00 – 14:40  ปาฐกถาพิเศษ “สุขภาพในทศวรรษต่อไป” โดย  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

14:40 – 14:50  ทศวรรษที่ ๒ ของ สสส. โดย  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.

14:50 – 15:00 สารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

15:00 – 15:15  “ปฏิญญาภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net