เสวนาวิชาการในหัวข้อ "โกหก กันสำคัญไฉน" และ "รักแท้หรือแค่สงสาร" ในวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์นี้

Activity Date: 
Wed, 2015-02-04 14:00

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "โกหก กันสำคัญไฉน" และ "รักแท้หรือแค่สงสาร" ในวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์นี้ที่คณะรัฐศาสตร์เวทีกลาง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานรัฐศาสตร์แฟร์ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/8thpolscifair