เราคือใครบนสังคมออนไลน์ Who Am I

Activity Date: 
Wed, 2017-02-15 23:30
งานกิจกรรมวิชาการ จัดโดยนักศึกษา Soc-Anp ปี2 สนใจมาร่วมพูดร่วมคุย ได้ วันที่ 15 ก.พ. 60 คณะสังคมศาสตร์ (Faculty Of Social Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่