ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ครั้งที่ 4 “มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง” โดย ธีรยุทธ บุญมี

Event Date: 
Monday, 10 December, 2018 - 10:00

เชิญรับฟังปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ครั้งที่ 4 “มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง” ศ.ธีรยุทธ บุญมี วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์