Skip to main content
sharethis
Event Date

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง

"ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม : เท่าทัน? เท่าเทียม?"

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ อาคาร SC1 ห้อง 4020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร
- ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มธ.
- รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มธ.
- รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งฯ คณะนิติศาสตร์ มธ.
- ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งฯ คณะนิติศาสตร์ มธ.
- อ.กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งฯ คณะนิติศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ
- อ.ดร.พิมพ์กมล กองโภค อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มธ.

ประเด็นในการเสวนา
- ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
- การสิ้นสุดการสมรสและเหตุหย่า
- สัญญาระหว่างคู่สมรส
- ความสัมพันธ์ของคู่สมรสเพศเดียวกันกับบุตร และอำนาจปกครอง
- ความเป็นทายาท และผลตามกฎหมายมรดก

ผู้เข้าร่วมเสวนามีสิทธิร่วมลุ้นรับรางวัล ตำรากฎหมายมรดกของศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ และผศ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ รวม 10 รางวัล

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดกำหนดการได้ตาม QR Code
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCEmB0IfwIznQXs0DdbIJg3c6o7koTU2Gn6cBF-XYWhrOZg/viewform

งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" ของศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/photo/?fbid=820822313409617&set=a.2933477603449736

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net