Skip to main content
sharethis
Event Date

สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2567 | PRIDI Talks #25: เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "f LIVE สถาบันปรีดี พนมยงค์ PRIEE สตาบันปรีตีพนมยงค์ BANCMYDNG INSTITUTE เสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ 2567 PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา สว. ชุดใหม่ อนาคดประชาธิปไดย อนาคดประเทศไทย อนาคตประ อนาคตประ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00- 16.00 u. ល หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วธรีอบปองกนคา 演項 ผู้ร่วมเสวนา จาตุรนต์ จาตุรนต์ฉายแสง ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะดิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองฯ พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคบบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร iLaw ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน www.pridi.or.th"

ในวาระ124 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และความสำคัญของวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ยังเกี่ยวเนื่องกับความเป็นไปในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดวาระของสว. ชุดพิเศษ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์
.
สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันจัดงานเสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2567 | PRIDI Talks #25: เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย เปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นอนาคตของประเทศไทยในวาระการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาดำรงตำแหน่ง หลังจากที่ประเทศไทยมีสมาชิกวุฒิสภาชุดพิเศษ 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช. ที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และกำลังจะสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จึงเป็นโอกาสที่บนเวทีจะเปิดพื้นที่เสวนาในประเด็น สว. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจลงเลือกตั้งสว. อีกทั้งยังเป็นโอกาสเผยแพร่เรื่อง “สภาเดียว” ซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มต้นจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักรู้อย่างถูกต้อง
.
กำหนดการ :

- บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมศรีบูรพา ตั้งแต่ 10.30 เป็นต้นไป จะมีการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ และตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำผู้ที่สนใจลงสมัครสว. ชุดต่อไป ชวนตรวจสอบเช็กลิสต์คุณสมบัติที่ต้องมี และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเดินทางไปสมัครวันจริง พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการ ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานของสว. ชุดพิเศษที่หมดอายุ พวกเขาอยู่มาห้าปี ทำอะไรไปบ้าง และทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราบ้างโดย iLaw
.
- 12.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน

- 13.00 - 13.05 น.
กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 13.05 - 13.20 น.
กล่าวนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ หัวข้อ “ที่มา สว. : การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตย กับอภิชนาธิปไตย”

13.20 - 16.00 น.
เสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ 2567 PRIDI Talks #25: เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย

16.00 น. ปิดกิจกรรม
.
ผู้ร่วมเสวนา
- จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
- ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม :
https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-25
.
กดสนใจหรือเข้าร่วมเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นได้ที่นี่ :
https://fb.me/e/5yfLUqNRJ
.
รายละเอียดกิจกรรม :
https://pridi.or.th/th/project/2024/04/1935
.
*กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง FB Live สถาบันปรีดี พนมยงค์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net