Skip to main content
sharethis
Event Date

HRDF ชวนรับชมเวทีสาธารณะ “การคุ้มครอง #แรงงานประมง ในห่วงโซ่อุปทานและการปรับปรุง #พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558”  ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการประมง

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังปรากฏความท้าทายในการนำหลักการทางกฎหมายไปปฏิบัติและบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน เช่น การตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง และการตรวจสอบอุบัติเหตุจากการทำงานบนเรือประมง เป็นต้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และสื่อมวลชน จึงจัดเวทีสาธารณะ “การคุ้มครอง #แรงงานประมง ในห่วงโซ่อุปทานและการปรับปรุง #พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558” ในวันที่15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

  • ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านประมง IUU 
  • ผศ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณอานนท์ ยังคุณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • คุณโรยทราย วงศ์สุบรรณ  Freedom The Freedom Fund

ดำเนินรายการโดย 
คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้สื่อข่าว Thai PBS

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net