บัตรทอง

2018-12-12 20:47
ไทยเผยความร่วมมือการประชุมระดับสูงวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 62 ทั้งความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดเตรียมร่างข้อมติ กำหนดรูปแบบการประชุม การเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม พร้อมนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประเทศต่างๆ
2018-12-11 13:39
ไทยร่วมรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ขับเคลื่อน “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จับมือทุกภาคส่วนร่วมลงทุน หนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าสู่ปีที่ 17 ผลสำเร็จชี้ชัด “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นเครื่องมือลงทุนภาครัฐคุ้มค่า ดูแลประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิต รากฐานประเทศสู่การพัฒนายั่งยืน     
2018-11-29 14:19
คุ้มครองผู้บริโภค เผย ปชช.ยังนิยมทำฟันปลอมกับหมอเถื่อน เพราะมีความเชื่อว่ามาทำฟันกับทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วจะต้องถอนฟันออก กระทบเส้นประสาท ด้านอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภาย้ำไม่เคยมีข้อมูลทางวิชาการว่าถอนฟันแล้วหูหนวกตาบอดหรือเป็นโรคประสาท เตือนใช้บริการหมอเถื่อนเสี่ยงอันตรายหลายด้าน ใช้บริการกับทันแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐได้มาตรฐานกว่าแถมยังฟรีค่าใช้จ่ายทั้งบัตรทองและประกันสังคม
2018-11-25 13:03
'หมอศักดิ์ชัย' ลงพื้นที่ติดตามงานคุ้มครองประชากรกลุ่มเปราะบาง 'ชาวมานิ' ขึ้นทะเบียนบัตรทองแล้ว 312 คน รับสิทธิบริการสุขภาพภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมชงบอร์ด สปสช.ยกเว้นชาวมานิใช้สิทธิหน่วยบริการรัฐได้ทุกแห่ง เพิ่มเข้าการถึงบริการ สอดคล้องวิถีชีวิตเคลื่อนย้ายถิ่น
2018-11-21 14:13
'กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' ก้าวย่างสู่ปีที่ 17 รุกดูแลสิทธิสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ มีหลักประกันสุขภาพคุ้มครองถ้วนหน้า เผยผลสำเร็จขับเคลื่อนผ่าน “ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 ฉบับ” บนความร่วมมือองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ หนุนการพัฒนาประเทศ
2018-11-21 00:28
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) เป็นระบบที่มีจุดเริ่มต้นจากการผลักดันโดยภาคประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบทั้งการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในระดับต่างๆ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง หรือแม้แต่การออกมาเคลื่อนไหวปกป้องเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามากระทบ
2018-11-16 21:31
ถ้าคุณคิดว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมคนไทยทั้งชาติเป็นเรื่องง่าย แค่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้รักษาพยาบาลประชาชนฟรีๆ เพียงเท่านั้น ... คุณกำลังคิดผิด นั่นเพราะทางเดินตลอดระยะเวลา 16 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ในปี 2562 นั้น ฤแห่งความหวังและความฝันในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายบนความสลับซับซ้อน ดังนั้น ทุกๆ จังหวะก้าวจึงมีการวางแผนที่รัดกุม
2018-11-05 18:51
บอร์ด สปสช.อนุมัติเพิ่ม “ยากดฮอร์โมน 2 รายการ” บรรจุสิทธิประโยชน์บัตรทอง เริ่มปี 2562 ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยเด็ก “ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร” ระบุประหยัดงบประมาณกว่า 11 ล้านบาท
2018-10-18 14:19
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยเร่งยาต้านต้องเข้าระบบภายในอาทิตย์นี้ แนะประกันสังคมโอนเรื่องสุขภาพรวมกับบัตรทอง  18 ต.ค.2561 จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม หลังจากที่โรงพยาบาลหลายแห่งจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ติดเชื้อฯ ได้น้อยลงนั้น
2018-10-18 00:04
นายกฯ โฆษกไก่อู เปิดวิวาทะกับ “หญิงหน่อย” ว่าด้วย “บัตรทอง” Vs “บัตรคนจน” กรณี ครม.มีมติให้ผู้ถือบัตรคนจนไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาท เรื่องนี้ต้องลำดับว่า นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค” ของรัฐบาลไทยรักไทย ในตอนแรกให้ประชาชนร่วมจ่าย 30 บาท ไม่ว่ารวยหรือจน หลังรัฐประหาร 2549 รัฐบาลขิงแก่ ให้เลิกเก็บ 30 บาท อยากลบสโลแกนไทยรักไทยหรือไรไม่ทราบ แต่ก็ดีกับประชาชน

Pages

Subscribe to บัตรทอง