บ้านห้วยส้าน

2017-09-14 18:50
ศาลปกครองสั่งมหาดไทยคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นบ้านห้วยส้าน หลังหลักฐานชัดพลัดถิ่นเมื่อสยามทำสัญญากับข้าหลวงอินเดีย พ.ศ. 2441 หลังอังกฤษรบชนะพม่าได้หัวเมืองมอญจนเขตแดนต่อกับสยาม โดยสั่งให้ มท.เพิกถอนมติ 29 ก.ย. 57 ที่ไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของผู้ฟ้องคดี ให้ถือว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 9/6 พ.ร.บ.สัญชาติ ด้านทนายความยังขอให้กระทรวงมหาดไทยยุติคดีเพียงเท่านี้ โดยไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพราะคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้เสียสิทธิมานานแล้ว หากอุทธรณ์คดีก็ยืดเยื้อไปอีกหลายปี
2016-12-07 20:15
ปิ๊แดง ทาสุก “เราเป็นคนไทยที่รักเคารพในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินี” ปิ๊แดง ทาสุก วัย 60 ปี คนไทยพลัดถิ่นบ้านห้วยส้าน ในเขตพม่า กล่าวด้วยภาษาไทยสำเนียงล้านนา “ปู่ย่าตายายเกิดที่นี่และตายที่นี่  แต่เก๊า(บรรพบุรุษ)อพยพมาจากลำปาง  สมัยก่อนบ้านห้วยส้านมีแต่คนไทย  ตอนนี้เริ่มมีคนพม่าเข้ามาอาศัยทำกินในหมู่บ้านมากขึ้น”
Subscribe to บ้านห้วยส้าน